Devino susținător al portalului
Become a Patron!

CCI a RM invită companiile specializate să participe la achiziționarea prin licitație a bunurilor în cadrul proiectului ,,Creșterea competitivității serviciilor de curățătorie a covoarelor”, Programul EU4Moldova – Regiuni cheie Ungheni și CahulCamera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) invită companiile specializate să participe la achiziționarea prin licitație a bunurilor în cadrul proiectului ,,Creșterea competitivității serviciilor de curățătorie a covoarelor”, Programul EU4Moldova – Regiuni cheie Ungheni și Cahul.

 1. Denumirea autorității contractante: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova;
 2. Obiectul achiziției:  Mașina automată de spălat, pre-centrifugat și centrifugat covoare de tip TOTAL DUO 3 sau echivalent.
 3. Data publicării anunțului: 27 aprilie 2021
 4. Sursa alocației: Programul de granturi locale al PNUD în cadrul  implementării  proiectului „EU4Moldova -Regiuni cheie Unghei și Cahul”.
 5. Ofertantul va indica, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero.
 6. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare a solicitării: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 45 zile din momentul solicitării.
 7. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată cu transportul și personalul agentului economic.
 8. Se va asigura gratuit: traducerea criteriilor tehnice cu instructiuni de instalare și functionare, montajul și punerea în funcțiune, precum și instruirea personalului operativ.
 9. Locul livrării: mun Ungheni.
 10. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 11. Termenul de garanție: 24 luni de la data livrării. Post-garanție se asigură piese de schimb pe o perioadă de minim 10 ani de la data scoaterii din fabricare.
 12. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
 13. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită agenții economici interesați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri/servicii specificate în tabelul de mai jos.
Nr.

LOT

Denumirea bunurilor  

Cantitatea

Specificații tehnice
1. Mașina automată de spălat, pre-centrifugat și centrifugat covoare de tip TOTAL DUO 3 sau echivalent:

Producția: 60 m2/h

Lățimea maximă a covorului: 3,2 – 3.5 m

Perii: 6 buc

  Specificarea tehnică deplină solicitată conform caietului de sarcini (aici)

14. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Certificat de conformitate;
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrări, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

15. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

 1. Telefon: 022 23-52-68
 2. E-mail: dolghii@chamber.md
 3. Numele și prenumele persoanei responsabile: Silvia Dolghii.

16. Depunerea ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor:  07 mai 2021, ora 16:00.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la adresa: Chișinău, str. Ștefan cel Mare 151.
 2. Plicul va fi marcat cu: „Achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,Creșterea competitivității serviciilor de curățătorie a covoarelor” [denumirea ofertantului]”;
 3. Electronic, la adresa:camera@chamber.md, indicându-se în subiectul mesajului „Achiziționarea bunurilor prin licitatie în cadrul proiectului ,,Creșterea competitivității serviciilor de curățătorie a covoarelor” [denumirea ofertantului]”.
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan