Devino susținător al portalului
Become a Patron!

CNPAC anunță cerere de ofertă pentru servicii elaborare pagină webCNPAC anunță cerere de ofertă pentru servicii elaborare pagină web.

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: prestări servicii

Candidați eligibili: companii IT specializate, persoane juridice, înregistrate în Republica Moldova

Termen limită de prezentare a ofertelor: 2 aprilie 2021, ora 17:00

Durata preconizată de realizare: 5 luni din momentul semnării contractului 

 

Context

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, care activează începând cu 1997 și are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Cu sprijinul World Childhood Foundation, CNPAC implementează proiectul „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii”. Scopul de bază al intervenției este asigurarea copiilor victime/martori ai infracțiunilor la servicii de asistență integrată de tip Barnahus (asistență juridică, psihologică, socială și medicală după principiul „sub un singur acoperiș).

La 27 decembrie 2019, Guvernul a adoptat hotărârea nr. 708 privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate. În conformitate cu hotărârea menționată, primul Centru regional de tip Barnahus va fi deschis la Bălți și va oferi servicii copiilor din zona de Nord a republicii. Centre similare vor fi deschise la Chișinău și la Cahul.

În scopul informării potențialilor beneficiari și a autorităților responsabile de protecția copilului victimă a abuzului despre serviciile acordate de Barnahus, despre legislația în domeniu și despre alte teme conexe, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copiii va crea o pagină web: www.barnahus.md.

Această platformă urmează să devină o sursă utilă de informații referitor la domeniul protecției copilului victimă a abuzului, adresate profesioniștilor, părinților, copiilor.

Obiectivul principal al lucrărilor constă în elaborarea paginii www.barnahus.md, care va fi adaptată tehnologic, vizual și interactiv tendințelor moderne în domeniul dezvoltării paginilor web, și va fi capabilă să prezinte într-o manieră accesibilă și eficientă domeniile de activitate ale Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor (Barnahus), precum și legislația în domeniul protecției copilului, politicile,  activitățile de asistență etc.

Cerințe privind pagina web

 • Pagina web destinată informării publicului privind Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor (Barnahus) va fi disponibilă pe adresa URL http://www.barnahus.md. Acest nume de domeniu Internet este achiziționat și rezervat pe numele Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii;
 • Pagina web va oferi diferite tipuri de informații pentru publicul larg, dar și pentru specialiștii care activează în domeniul de referință;
 • Pentru a oferi un nivel adecvat de accesibilitate la informație, pagina-web trebuie să fie funcțională non-stop, cu intervenții minime din partea factorului uman;
 • Pagina web va fi configurată pe un CMS open source, cum ar fi WordPress sau Joomla;
 • Panoul administrativ al paginii va fi ușor de utilizat pentru redactarea conținuturilor și actualizare (meniuri, adăugare materiale);
 • Conținutul paginii va fi adaptat în așa fel încât să poată fi accesat de pe toate tipurile de dispozitive (PC, laptop, telefon mobil etc);
 • Pagina va avea un mecanism de navigare eficient, care să permită vizitatorilor ușor și comod să se orienteze pe pagina web, efectuând un număr minim de acțiuni pentru a obține informația dorită;
 • Designul paginii web va avea o structură simplă și ușor de înțeles care să asigure reflectarea celor mai operative informații;
 • Structura paginii va conține mai multe compartimente și sub-compartimente;
 • La necesitate, va exista posibilitatea de a configura compartimentele site-ului cu adăugarea de noi compartimente;
 • Pagina va avea opțiunea de a fi plasate materiale de diferit format (ex. PDF, Word, Excel, video și audio, PPT), de a atașa imagini și de a crea galerii foto și video;
 • Pagina va dispune de un motor de căutare a informației plasate pe site (căutare globală și căutare avansată în fiecare compartiment al paginii web în baza cuvintelor-cheie);
 • Ca puncte de reper pentru realizarea funcționalității de căutare în mai multe limbi, dezvoltatorul va propune mai multe soluții tehnice și va argumenta care din ele este cea mai eficientă (de exemplu: implementare sistem de tag-uri, cuvinte-cheie, căutarea după titlurile materialelor, căutarea după denumirea fișierelor anexate, alte metode);
 • Pagina va fi interconectată cu rețelele sociale (Facebook, Instagram);
 • Pagina va putea fi vizualizată corect în diferite aplicații browser (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Brave);
 • Pagina va fi compatibilă cu diferite sisteme de căutare (Google, Bing, Yandex);
 • Pagina va dispune de instrumente pentru monitorizarea numărul de vizitatori prin Google Analytics;
 • Pagina va dispune de două versiuni lingvistice: română, cu folosirea diacriticelor (ş, ţ, ă, î, â) și rusă; pentru optimizarea procesului de dezvoltare și mentenanță a platformei online la nivel de interfață va fi implementată în limba română;
 • Pagina va dispune și de opțiunea de a tipări materialele publicate;
 • Pagina web va corespunde inclusiv și cerințelor funcționale și tehnice detaliate care urmează să fie elaborate de către compania IT selectată.

 Publicul țintă al paginii web

Potențialii vizitatori ai paginii web:

 • Specialiști cu atribuții și responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii abuzului fată de copii (asistenți sociali, psihologi, intervievatori, ofițeri de urmărire penală, judecători, procurori, medici legiști, medici pediatri și alți lucrători medicali, etc.);
 • Reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale și activiști în domeniul respectării drepturilor copiilor;
 • Partenerii și beneficiarii Barnahus;
 • Publicul larg.

Termenul și ordinea de executare a lucrărilor

Activitățile de proiectare, dezvoltare și implementare a paginii web www.barnahus.md (cu excepția instruirilor și garanției post implementare) vor fi realizate în maxim 5 luni.

Activitățile și serviciile solicitate

Activități

Acțiuni

Termen de realizare

1.    Elaborarea conceptului designului, structurii și particularităților paginii www.barnahus.md

1.1.  Elaborarea conceptului paginii web (viziunea conceptuală a dezvoltatorului aferentă particularităților de realizare a paginii web), aprobat de beneficiar.

1.2.  Elaborarea conceptului interfeței publice a paginii web (componenta FrontEnd) și a Sistemului de Gestiune a Conținutului (componente BackEnd), aprobat de beneficiar.

1.3.  Elaborarea conceptului grafic de elaborare a interfeței publice a paginii web.

 

2.   Elaborarea designului grafic și convertirea acestuia în cod HTML

2.1.  Elaborarea și prezentarea a două versiuni alternative de design grafic al paginii.

2.2.  Ajustarea versiunii grafice selectată de beneficiar și prelucrarea până la aprobarea finală a beneficiarului.

2.3.  Conversia imaginii grafice a designului paginii web în cod HTML.

 

3.  Dezvoltarea codului program al paginii web/ configurarea platformei de dezvoltare

3.1. Dezvoltarea interfeței publice a paginii web.

3.2. Dezvoltarea sistemului de gestiune a conținutului paginii.

3.3. Configurarea și adaptarea platformei de elaborare a paginii

3.4. Asigurarea calității activității de dezvoltare a paginii web.

 

4. Instruirea utilizatorilor pentru administrarea paginii web

4.1. Livrarea ghidurilor pentru utilizatorii cu rol de administratori.

4.2. Instruirea persoanelor responsabile de administrarea paginii web www.barnahus.md

 

5. Servicii de garanție

5.1. Dezvoltatorul va asigura 12 luni din data aprobării/semnării paginii web, servicii de garanție, mentenanță și suport pe parcursul cărora se va obliga să corecteze fără plată orice deficiență și eroare depistată în funcționarea paginii web.

5.2. Dezvoltatorul va efectua ajustări curente și modificări aplicate paginii web, pe parcursul perioadei de garanție, mentenanță și suport.

12 luni

Cerințele față de documentele aferente paginii web

Produsul final (pagina www.barnahus.md) este format din artefactele software și de documentare a sistemului, precum și de transferul de cunoștințe către deținătorul și administratorul sistemului.

Aferent sistemului informațional vor fi realizate și livrate următoarele documente de referință:

-  Cerințe funcționale și tehnice detaliate;

-  Descrierea soluției propuse;

-  Descrierea detaliată a sistemului de management al conținutului paginii web;

 • Ghidurile necesare pentru administrarea și utilizarea sistemului de management al platformei online (Manualul Utilizatorului (administratorului de conținut) și Manualul Administratorului (inclusiv planul de contingență);

-  Descrierea componentelor/resurselor hard/soft necesare pentru asigurarea soluției propuse;

-  Planul de testare și rezultatele testării interne (funcționale, de performanță, de securitate).

Cerințe față de documentele aferente participării la concurs

 • Documente de explicare a viziunii și modului de implementare;
 • Descrierea etapelor în care va fi derulat proiectul și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape;

-    Informații despre costurile și condițiile de efectuarea lucrărilor de dezvoltare a platformei;

-    Informații despre condițiile de menținere a platformei online pe perioada de garanție (12 luni după lansare);

-    Informații despre costurile și condițiile de menținere a paginii web după perioada de garanție pe parcursul a 12 luni.

Oferta tehnică și de preț

La concurs pot participa companii specializate în prestarea serviciilor informatice, cu o experiență în domeniu de minim 3 ani (demonstrată prin copia certificatului de înregistrare). Existența experienței ofertantului în elaborarea și implementarea soluțiilor web destinate organizațiilor nonguvernamentale și/sau domeniului de referință va constitui un avantaj.

Oferta de participare la concurs va conține următoarea informație:

 • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia actelor de înregistrare;
 • Exemple de lucrări de complexitate similară realizate de ofertant în ultimii doi ani (minim trei exemple);
 • CV-ul specialistului/angajaților operatorului economic în care sunt specificate calitățile, responsabilitățile și alte informații care confirmă competențele persoanelor propuse spre implicare în realizarea acestui proiect;
 • Oferta tehnică propusă, cu estimarea activităților și termenilor de realizare, cu respectarea perioadei indicate mai sus;
 • Perioada de garanție și asistență tehnică;
 • Oferta financiară detaliată, prezentată în lei.

Criterii de evaluare a ofertelor

 • Experiența anterioară relevantă de elaborare a paginilor web;
 • Calitatea și relevanța ofertei tehnice;
 • Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul-limită indicat. Disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj;
 • Reputația și imaginea companiei. Prezentarea unor scrisori de recomandare va constitui un avantaj.

Modalitatea de depunere a ofertelor

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la office@cnpac.org.md, cu mențiunea ”Pagina www.barnahus.md sau direct la sediul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (str. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, Chișinău) până pe 2 aprilie 2021, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 79 88 02 06 sau la adresa de e-mail: office@cnpac.org.md.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

*****

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare. 

Notă: Persoana fizică sau reprezentantul companiei selectate va completa o Declarație pe propria răspundere privind faptul că persoana nu a fost condamnată în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcarea a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan