Termen extins de colectare a ofertelor privind achiziționarea a unui pat medical pentru maturi în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea Serviciului Social Echipa Mobilă Cantemir”

Distribuie prietenilor:


Denumirea organizației: AO Parteneriatul Aachen Moldova

Adresa: s.Baimaclia, r-nul Cantemir

Numărul de telefon: 069703802

Adresa de e-mail: natalia.dediu@gmail.com

Termenul limită de depunere a ofertelor: 20.11.2020

Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele de prețuri vor fi depuse electronic la adresa: natalia.dediu@gmail.com

Termenul de valabilitate a ofertelor: 14 zile de la termenul de depunere a ofertelor.

Respectiva cerere se referă la proiectul ”Dezvoltarea și consolidarea Serviciului Social Echipa Mobilă Cantemir” finanțat din  fondurile Uniunii Europene, co-finanțat și implimentat de Fundația Soros Moldova în Parteneriat cu Keystone Human Services International Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din RM.

Alte informații relevante:

La evaluarea ofertelor vor fi luate în considerație termenul de livrare, termenul de garanție, prețul, etc.

Oferta trebuie să includă:

Oferta financiară (Contul spre plată) în corespundere cu parametrii tehnici, numele/prenumele conducătorului, adresa, telefon, rechizite bancare, semnătura și ștampila.

Prețul va fi indicat cu TVA COTA ZERO (TVA 0 %)

Livrare pe adresa: orașul Cantemir

Organizația invită operatorii economici interesați, care îi pot satisfice necesitățile, să participle la procedura de achiziție privind următorul echipament:

Nr d/o

Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată

1

Pat medical

Bucată

1

-Reglarea secțiunii  din spate;

Reglarea secțiunii piciorului

-2 bucăți laterale pliabile;

Sistem de frânare încrucișat, încuietori pe două roti;

Lungime totală: 210 cm

Lățime completă: 101 cm

Înălțime: 48 cm

Lungimea saltelei: 190 cm

Lățimea saltelei: 80 cm

Capacitate de greutate: 250 kg

 

Prețul ofertei va fi cu TVA la cota 0 %

Costul livrării va fi inclus în prețul total.

 

Ofertele câștigătoare vor fi selectate cele cu cel mai mic preț evaluat care corespund specificațiilor tehnice acceptate conform caietului de sarcini.

Coordonator de proiect   ______________  Dediu Natalia


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet