Anunț de selectare a unei companii/organizații care va efectua un sondaj național de opinie de tip omnibus

Distribuie prietenilor:Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunță concurs de oferte în vederea selectării unei companii/organizații, pentru a efectua un sondaj naţional de opinie care va identifica gradul de interacțiune între membrii societății moldovenești, axându-se pe nivelul de încredere între membrii societății, între cetățeni și autorități/ instituții, atitudinile față de grupurile minoritare, participarea civică a cetățenilor etc.

Activitatea va fi realizată în cadrul proiectului „Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), din resursele aco rdate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei. 

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți situația grupurilor marginalizate și vulnerabile din Republica Moldova prin promovarea principiului egalității și nediscriminării în elaborarea și implementarea politicilor publice. Proiectul tinde să sporească participarea organizațiilor neguvernamentale în procesul de elaborare a politicilor prinasistență tehnică și dezvoltarea capacităților.

Obiectivul concursului:

De a selecta o companie/organizaţie care să efectueze un studiu sociologic la nivel naţional şi să prezinte datele colectate cu referire la percepția cetățenilor vizavi de nivelul de interacțiune pe verticală (dintre autorități/instituții și cetățeni etc.) și orizontală (dintre membrii comunității), acestea fiind elemente fundamentale ale coeziunii sociale.

Astfel, sondajul urmează să analizeze următoarele:

Obiectiv: Identificarea nivelului de interacțiune și coeziune între membrii societății, luându-se în considerare participarea acestora, atitudinile față de grupuri vulnerabile, nivelul de încredere în alți oameni, interacțiunea cu instituții/ autorități etc.

Eșantion: Reprezentativ la nivel național pentru populația 18+

Coeziunea socială va fi studiată prin prisma a patru dimensiuni/ domenii principale:

 1. Legitimitatea- nivelul de încredere a cetățenilor în instituții/autorități, nivelul de satisfacție și încredere în democrație și guvernare;
 2. Acceptarea- nivelul de solidaritate dintre cetățeni (între membrii aceeași comunități sau din comunități diferite), atitudini față de minorități/grupuri vulnerabile;
 3. Participarea în viața socială, politică și comunitară, participarea civică, participarea în procesul de luare a deciziilor, interesul față de politică;
 4. Afilierea la comunitate, organizații sau grup de persoane, nivelul de apartenență la aceeași comunitate, implicare în sectorul societății civile.

Elemente de analiză a inegalităților: gen, grup de vârstă, rural/urban, grupuri de venit, nivel de studii.

Oferta financiară, obligatoriu, va cuprinde descrierea costurilor pentru:

 • Desfășurarea cercetării în baza celor menţionate anterior;
 • Sistematizarea datelor ȋn tabele (SPSS, Excel, Word).

Ofertele în mod obligatoriu vor fi datate, semnate şi ştampilate. În caz contrar, acestea nu vor fi considerate valabile. Oferta financiară va fi scanată şi anexată la dosarul de aplicare.

Activităţile urmează a fi realizate în perioada februarie – martie 2020.  

Rezultatele așteptate: Sondajul va fi desfăşurat ȋn perioada februarie - martie 2020, iar datele colectate vor fi sistematizate ȋn tabele şi expediate Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare nu mai târziu de 03 aprilie 2020.

Cerinţe faţă de compania/organizaţia interesată:

 • Experienţă în realizarea studiilor şi a cercetărilor în domeniu sau domenii similare (experienţă minimă de 3 ani);
 • Experienţă dovedită în proiectarea evaluărilor, a sondajelor de opinie, în elaborarea şi operarea chestionarelor, realizarea interviurilor, organizarea focus grupurilor, colectarea şi sistematizarea datelor (3 ani minim).

Dosarul urmează a fi expediat la adresa de e-mail[email protected] și va conține:

 • Formularul de aplicare completat (Anexa 1 a documentului atașat AICI);
 • 3 nume de contact  cu adresele, telefoanele şi poştele electronice incluse;
 • Lista membrilor echipei şi CV-urile acestora;
 • Lista clienților cu care a lucrat compania, cu indicarea specifică a studiilor/cercetărilor similare realizate;
 • Oferta financiară – bugetul detaliat în lei Moldovenești (MDL) fără TVA(Anexa 2 a documentului atașat AICI);
 • Declarația de integritate, semnată și ștampilată (Anexa 4 a documentului).

NOTĂ: COMPANIILE/ORGANIZAȚIILE SUNT ÎNCURAJATE SĂ PREZINTE OFERTE FINANCIARE REZONABILE – BUGETUL PENTRU ACEASTĂ CERCETARE ESTE LIMITAT.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 7 feruarie 2020.

Persoane de contact: Rodica Ivașcu, e-mail: [email protected]

Natalia Covrig, e-mail: [email protected]

Tel.: 022 23 70 89

Pentru mai multe detalii a se accesa documentul atașat AICI.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.