Realizarea cu succes în ASEM a proiectului bilateral moldo-turc322958428 1220551581886041 8470815123216031362 n
Proiectul de cercetare bilateral moldo-turc: ,,Measuring the performance of SMEs active in the agricultural sector and/or the food industry during the health crisis Covid-19: a study in the Gaziantep and Chisinau region” cu cifrul: 22.80013.0807.3TR, a fost câștigat de către ASEM în cadrul celui de al doilea apel de proiecte moldo-turce pentru anii 2022–2023, anunțat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) și Consiliul Turc de Cercetare Științifică și Tehnologică (TUBITAK).

Realizarea cu succes a obiectivelor și sarcinilor proiectului moldo-turc este asigurată de către conducătorii proiectului: Dna Lica ERHAN dr., conf.univ., ASEM și Dna Lamiha ÖZTÜRK dr., conf.univ., Ankara Medipol University, împreună cu echipele de implementare a proiectului din cadrul Universităților partenere compuse din: Dna Ludmila COBZARI dr., hab., prof. univ., Dna Valentina PALADI dr., conf. univ., Dna Aurelia TOMȘA dr., conf. univ., Liliana STAVER drd., Olga CHICU drd., Dna Zeynep ÖZGÜNER dr., conf. univ., Dl Rıza BAYRAK dr., conf.univ., Dna Tuba BÜYÜKBEŞE dr., prof.univ.

Scopul proiectului constă în dimensionarea impactului pandemiei Covid-19 asupra performanțelor IMM-urilor din sectorul agroalimentar în regiunile Gaziantep și Chișinău, în vederea formulării unor recomandări, care vor contribui la reziliența și consolidarea acestui sector.

Acțiunile realizate în acest an, în vederea atingerii scopului și obiectivelor proiectului s-au valorificat în următoarele rezultate:

  1. aprecierea evoluției dezvoltării sectorului IMM din Republica Moldova pentru perioada pre- și post-pandemia Covid-19;
  2. selectarea eșantionului reprezentativ de IMM-uri incluse în cercetare, care cuprind 100 de entități din sectorul agroalimentar;
  3. elaborarea chestionarului pentru antreprenori și angajați,
  4. testarea chestionarului pe eșantionul pilot format din trei manageri de IMM-uri din sectorul agroalimentar și trei angajați din aceste entități;
  5. distribuirea chestionarelor prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova atât în format on-line, cât și pe suport de hârtie;
  6. parcurgerea instruirilor privind utilizarea softului econometric SmartPLS.
  7. analiza datelor colectate prin intermediul softului econometric SmartPLS;

Diseminarea rezultatelor proiectului subscrise acestui an au fost realizate prin participarea cu comunicare la 3 Conferințe Științifice Internaționale și anume:

  • 39th IBIMA International Scientific Conference, desfășurată în perioada 30-31 mai, 2022, Granada, Spania;
  • International Scientific Conference on Decision Economics, desfășurată în perioada 13-15 iulie, 2022, L’Aquila, Italia;
  • International Scientific Conference “Competitiveness and innovation in the knowledge economy”, desfășurată în perioada 23-24 septembrie, 2022, ASEM, Chișinău.

Comunicările prezentate au fost publicate în cadrul Culegerilor de lucrări științifice a evenimentelor nominalizate. De asemenea, rezultatele proiectului au fost reflectate în cadrul unei monografii, editată la nivel național, cu denumirea: ,,Tendințe și provocări în dezvoltarea și finanțarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii”, autor: Lica Erhan, dr., conf. univ.

Implementarea acestui proiect bilateral este realizat printr-o strânsă colaborare și coordonare a activităților preconizate la fiecare etapă cu partenerii din Turcia. Relațiile de parteneriat moldo-turce au fost consolidate prin vizite de lucru întreprinse de membrii echipelor de cercetare la Ankara Medipol University și Ostim Technical University, precum și prin participări comune a membrilor echipelor la ateliere de lucru și Conferințe Științifice Internaționale.

În cadrul vizitei întreprinse a fost semnat acordul de colaborare dintre Academia de Studii Economice din Moldova și Ankara Medipol University și identificate noi căi de extindere a cooperării atât prin prisma proiectelor internaționale, cât și a mobilităților academice dintre cele două Universități.

322479741 726054542077836 3201461292747203847 n

322504696 698008245196939 8797533432698035515 n