Monitorul Justiției nr. 9. Grupul de Experți în domeniul Justiției (GEJ)Monitorul Justiției este un produs IPRE realizat în cadrul inițiativei Grupului de Experți în domeniul Justiției (GEJ) și care prezintă evoluțiile cheie din sectorul justiției din Republica Moldova.

Prezentul raport, Monitorul Justiției #9, se expune cu privire la evoluțiile cheie în sectorul justiției din perioada 1 mai 2021 – 30 iunie 2021 și include o serie de constatări și concluzii ale GEJ cu privire la:

  1. Hotărâri ale Curții Constituționale a Republicii Moldova
  2. Hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii
  3. Activități în cadrul Președenției Republicii Moldova
  4. Ministerul Justiției: Inițierea proceselor de elaborare a mai multor acte normative
  5. Hotărâri adoptate de Consiliul Superior al Procurorilor și actele adoptate de Procurorul General
  6. Instrumentarea dosarelor de rezonanță de către Procuratură Generală
  7. Activități în cadrul Uniunii Avocaților
  8. Alte evenimente relevante sectorului justiției

Salvați Monitorul Justiției #9 de aici.

Experții #GEJ au formulat următoarele concluzii:

(1) Curtea Constituțională a stabilit prin intermediul Hotărârii nr. 17/2021 caracterul neconstituțional al modificărilor operate în Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediul Legii nr. 193/2019, constatând nerespectare procedurii legislative de adoptare a Legilor de Parlament.

(2) Prin intermediul Deciziei nr. 94/2021 Curtea Constituțională a constatat caracterul unui act normativ general al hotărârilor CEC ce țin de numărul secțiilor de votare, stabilind că procedura prealabilă nu este aplicabilă unor astfel de cauze, urmând a fi examinate direct în instanța de judecată.

(3) CSM a întreprins unele măsuri pentru a asigura interimatul funcțiilor de președinte/ vicepreședinte de instanțe pentru a asigura funcționalitatea acestora. De asemenea, concursurile sunt în mare parte prelungite/ amânate sau se constată neîntrunirea numărului necesar de candidați.

(4) Adunarea Generală a Judecătorilor stabilită pentru 1 octombrie 2021 oferă posibilitate judecătorilor să completeze organele de autoadministrare din sistemul judecătoresc cu membri integri și cu viziuni clare asupra modului în care urmează a fi administrată cariera și performanța judecătorilor.

(5) Prin crearea Comitetului Consultativ Președinția a reconfirmat prioritatea de luptă contra corupției. Comitetul Consultativ va oferi o sursă adițională de informații pentru a fi întreprinse acțiunile necesare de deconspirare a actelor de corupție comise de înalți demnitari de stat.

(6) Reformele interne promovate de Procurorul General, prin reducerea unor state de personal și redirecționarea altora în cadrul unor subdiviziuni trezesc semne de întrebare cu privire la justificarea și temeinicia operării lor, în contextul în care alte subdiviziuni, care de asemenea ar necesita o analiza funcțională detaliată nu au fost atinse de aceste reforme.

(7) Se atesă o serie de progrese pe instrumentarea unor episoade din frauda bancară. În același timp, pe cauza Braguța a fost emisă sentința de condamnare în prima instanță pe 13 polițiști. Renunțarea la urmărire penală pe numele lui Veaceslav Platon este controversată, în special în situația în care există date din documente de investigație și din rapoarte ale comisiilor de anchetă că acesta ar fi fost implicat în episoade din frauda bancară.

Autori: Autori: Iulian Rusu (iulian.rusu@ipre.md)

Veronica Mihailov-Moraru (veronica.mihailov-moraru.gej@ipre.md)

Svetlana Balmuș (svetlana.balmus.gej@ipre.md)

Tatiana Ciaglic (tatiana.ciaglic.gej@ipre.md)

Ion Guzun ( ion.guzun.gej@ipre.md)

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, susținut financiar de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova. Conținutul publicației este opinia Grupului de Experți în domeniul Justiției și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova.