Republica Moldova şi Federaţia Rusă - PÎRÎTE la CEDO pentru tortură şi privare ilegală de libertate în regiunea transnistreană

La 15 martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a decis examinarea prioritară a cauzei Iurie Matcenco v Moldova şi Rusia nr.10094/10 depusă la Curte la 19 Februarie 2010 de către Promo-LEX în colaborare cu avocaţii Alexandru Postică şi Doina Ioana Străisteanu.

Guvernelor li s-a dat termen pînă la 12 Mai 2010 să explice cum a fost posibilă înscenarea executării cu moartea lui Iurie Matcenco de către agenţii MGB-ului, torturarea lui, privarea ilegală de libertate şi refuzarea în asistenţă medicală pe parcursul grevei foamei ţinută de reclamant pe o durată de 44 de zile.
Cauza lui Iurie Matcenco este prima cerere la CtEDO dupa cauza Ilascu si altii vs Moldova şi Rusia (hotarirea din 24 iunie 2004) care ridica grave violari ale drepturilor omului in regiunea transnistreană a RM. Promo-LEX de nenumărate ori a criticat Guvernele Republicii Moldova şi al Federaţiei Ruse pentru ignoranţa cu care sînt tratate plîngerile populaţiei din stînga Nistrului, inclusiv în cauzele de omor, răpiri, torturi, condamnări ilegale şi privare de libertate.

Doina Ioana Străisteanu, expert internaţional în drepturile omului, afirmă că "Transnistria a devenit o pată neagră pe "harta" Consiliului Europei. Grave încălcări ale drepturilor omului se comit în locuri private (neoficiale) de detenţie unde persoanele torturate sînt ţinute fără asistenţă medicală şi hrană. Drepturile omului nu au hotare şi dificultatea cu care se încearcă rezolvarea conflictului în regiune nu scuză impunitatea cu care regimul separatist a transformat Transnistria în GULAG".

Avocatul şi Directorul executiv al Asociaţiei Promo-LEX Alexandru Postică, declară că "dacă autorităţile moldoveneşti şi cele ruseşti nu vor binevol să găsească soluţii în impunerea respectului faţă de drepturile omului în regiunea transnsitreană, îi vom obliga să o facă prin mecanismul Curţii Europene. Locuitorii din regiunea stînga a Nistrului au dreptul la o protecţie eficientă din partea Statelor pârâte. Este obligaţia ambelor state să contribuie la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în acest spaţiu şi la respectarea Convenţiei Europene".

Ion Manole, preşedintele Asociaţiei declară că "în situaţia cetăţeanului Iurie Matcenco s-au aflat şi se mai află numeroase persoane. Acestea însă nu mai solicită ajutorul autorităţilor constituţionale din cauza lipsei de credibilitate. De cca.18 ani organele de drept din Moldova ignoră drepturile constituţionale ale persoanelor aflate în teritoriul controlat de administraţia de la Tiraspol şi îşi declină orice responsabilitate pentru starea de fapt din acest spaţiu. Rusia şi Moldova, ca părţi implicate direct în războiul din 1992, nu demonstrează voinţă reală pentru identificarea soluţiilor şi crearea unui mecanism eficient de protejare a drepturilor omului în Transnistria. Mecanismul creat în 1992 rămâne unul formal pentru autorităţi şi ineficient pentru drepturile locuitorilor regiunii. Actualul format de pacificare necesită a fi modificat prin înlocuirea militarilor cu observatori civili din state neimplicate în războiul din 1992".

Asociaţia Promo-LEX menţionează că acest caz este printre primele acceptat spre examinare de către Curte cu prioritate din partea reclamanţilor din regiunea transnistreană, aflată sub controlul de facto al autorităţilor neconstituţionale.

Pentru informaţii contactaţi Departamentul Juridic Promo-LEX la 24 35 78 sau prin e-mail la info@promolex.md