Lansarea Indexului Sustenabilității OSC-urilor din Republica Moldova pentru anul 2022Lansarea Indexului Sustenabilității OSC-urilor din Republica Moldova pentru anul 2022

Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO) lansează Indexul Sustenabilității Organizațiilor Societății Civile (OSC) pentru anul 2022. Indexul Sustenabilității OSC este un instrument analitic, elaborat în 73 țări, care abordează progresele și regresele societății civile pe șapte componente-cheie, atribuind un scor fiecărei dimensiuni, pe o scară de la 1 la 7.

Pe parcursul a 23 de ani de când este elaborat Indexul Sustenabilității în RM, sustenabilitatea generală a OSC-urilor a evoluat de la scorul de 4.6 la 3.7. În pofida unui an dificil și a nenumărate provocări precum războiul din Ucraina, criza refugiaților, criza energetică etc., sustenabilitatea generală a OSC-urilor nu s-a schimbat esențial în anul 2022.

Potrivit Registrului de stat al unităților de drept privind organizațiile necomerciale, la sfârșitul anului 2022 erau înregistrate 15 538 de organizații necomerciale dintre care aproximativ 90% pot fi considerate OSC-uri, potrivit Indexului Sustenabilității. Majoritatea dintre acestea (77%) sunt asociații obștești. Din numărul total de organizații, doar aproximativ o pătrime (25%) au prezentat rapoarte către autorități, deci pot fi considerate active.

Cadrul juridic: Până la 27 august 2022, organizațiile necomerciale trebuiau să-și actualizeze actele de înregistrare la ASP conform Legii privind organizațiile necomerciale. Chiar dacă ASP a continuat să accepte actualizările până la sfârșitul anului, doar 3.000 de organizații au decis să facă aceste modificări. Legea privind filantropia și sponsorizarea care permite companiilor să facă donații fiscal deductibile a fost modificată în 2022. La fel, în ianuarie 2023, a intrat în vigoare Regulamentul cadru pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor OSC-urilor de către instituțiile publice, anticipând o standardizare a practicilor de finanțare și o extindere a resurselor alocate acestora.

Capacitatea organizațională. În 2022, capacitatea organizațională a OSC-urilor nu a înregistrat progrese, menținându-se constantă de-a lungul a cinci ani. Interacțiunea OSC-urilor cu beneficiarii și constituenții s-a îmbunătățit, prin urmare s-a înregistrat o creștere a numărului de contribuabili care au valorificat mecanismul de desemnare procentuală (2%) de la 34805 persoane în 2021 la 37955 persoane în 2022. În continuare, OSC-urile din Moldova continuă să se confrunte cu probleme din cauza sistemelor interne de management ineficiente și a lipsei de politici și proceduri.

Viabilitatea financiară. În anul 2022, viabilitatea financiară a OSC-urilor din Moldova s-a îmbunătățit ușor în 2022, datorită influxului de finanțării finanțare destinat pentru sprijinul refugiaților. Dependența OSC-urilor de finanțările externe rămâne a fi substanțială. Potrivit estimărilor, aproximativ 70% din veniturile anuale ale OSC-urilor provin din granturi externe. Această dependență de finanțările externe limitează sustenabilitatea și reziliența societății civile. În 2022, OSC-urile moldovenești au obținut venituri în sumă aproape 4,4 mlrd. MDL din activitate economică, granturi, precum și alte surse.

Advocacy. În 2022, componenta de advocacy a stagnat înregistrând același scor timp de cinci ani. În pofida deschiderii autorităților pentru colaborare cu OSC-urile, s-au înregistrat un șir de carențe la capitolul de transparență scăzută în procesul decizional. Lipsa unei strategii noi privind dezvoltarea societății civile și neincluderea OSC-urilor din programul de guvernare ca prioritate a fost compensată parțial de inițiative pozitive de colaborare cu administrațiile publice, în special în privința suportului pentru refugiați.

Prestarea serviciilor.  În 2022, prestarea serviciilor de către OSC-uri nu s-a schimbat esențial. Odată cu începerea războiului din Ucraina, sute de OSC-uri s-au mobilizat exemplar pentru a oferi servicii de transport, adăpost, finanțare, suport informațional și consiliere psihologică pentru refugiați. Acest sprijin însă nu a influențat semnificativ sectorul pe termen lung iar populația locală nu a beneficiat în aceeași măsură de suport. Contractarea de servicii din partea statului înregistrează în continuare un nivel scăzut din cauza provocărilor de ordin birocratic și financiar.

Infrastructura sectorială. Infrastructura ce sprijină sectorul OSC a fost stabilă în 2022. OSC-urile din Moldova au beneficiat pe parcursul anului de o infrastructură de suport robustă, colaborând eficient cu sectorul public și privat, în special în răspunsul la criza refugiaților și în activități de advocacy. În anul 2022 OSC-urile au continuat să primească suport din partea organizațiilor intermediare și a centrelor de resurse, pe diferite domenii precum: planificarea strategică, elaborarea de politici și proceduri, instruiri etc.

Imaginea publică. Scorul pentru 2022 privind imaginea publică a OSC-urilor a rămas neschimbat în 2022. Deși percepția generală a OSC-urilor s-a îmbunătățit în prima jumătate a anului datorită implicării acestora în criza refugiaților, aceasta a scăzut din nou în a doua jumătate. Potrivit Barometrului de Opinie Publică din noiembrie 2022, încrederea în OSC-uri a scăzut de la 30% în iunie 2021 la 24%. Aceste fluctuații semnificative ar putea fi cauzate de nivelul de înțelegere redus al populației cu privire la conceptul de OSC și rolul acestora în societate.

Mai multe detalii privind evoluția sustenabilității OSC-urilor în 2022 puteți găsi în raportul care poate fi accesat aici (versiunea română) și aici (versiunea engleză). Rapoartele privind sustenabilitatea OSC-urilor din alte țări din Europa Centrală, de Est și Eurasia pot fi accesate aici.

Indexul Sustenabilităţii Organizaţiilor Societăţii Civile pentru Europa Centrală şi de Est şi Eurasia este elaborat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în parteneriat cu FHI 360 și International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO) este partenerul local de implementare pentru Republica Moldova.