IPRE a elaborat un Ghid care are drept scop consolidarea abilităților în dezvoltarea politicilor publice din sectorul justițieiIPRE a elaborat un Ghid care are drept scop consolidarea abilităților în dezvoltarea politicilor publice din sectorul justiției

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în parteneriat cu Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR), în cadrul proiectului #JustițiePentruMoldova, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova, a elaborat un ghid privind elaborarea politicilor publice, monitorizarea, promovarea dialogului și activităților de advocacy în sectorul justiției.

Documentul își propune să exploreze și să ofere o înțelegere detaliată asupra ciclului de viață al politicilor publice precum și să ofere suport în realizarea unor campanii de promovare eficiente. Un accent deosebit în cadrul ghidului se pune pe domeniul justiției, care actualmente joacă un rol cheie în cadrul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Ghidul este structurat în două module distincte, fiecare contribuind la o înțelegere mai profundă a procesului de dezvoltare și implementare a politicilor publice în sectorul justiției.

Primul modul este axat pe principalele concepte, instrumente și metode de dezvoltare și monitorizare a politicilor publice, și se concentrează asupra procesului de planificare strategică a documentelor de politică publică. Aici sunt evidențiate etapele importante, precum: inițierea, elaborarea, aprobarea, implementarea,  monitorizarea și evaluarea. Un accent deosebit este pus pe cadrul de monitorizare și evaluare a politicilor publice. Drept exemplu este utilizată Strategia privind asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2022-2025 și Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei, ca studiu de caz, care are scopul de a spori înțelegerea instrumentelor normative și instituționale necesare pentru o monitorizare și evaluare eficientă, precum și pentru  înțelegerea subtilităților acestui document central în sectorul justiției.

Cel de-al doilea modul se concentrează pe tehnici eficiente pentru a realiza o campanie de advocacy cu impact. Un accent sporit este pus pe formularea obiectivelor care să țină cont de climatul politic și probabilitatea succesului. De asemenea, modulul abordează importanța comunicării publice, oferind ghidări teoretice și practice pentru scrierea notelor analitice și a op-edurilor. În plus, sunt prezentate tehnici pentru a face ca aceste documente să ajungă la publicul larg și la decidenți.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Ghidul aici.

Acest ghid a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #JustițiePentruMoldova, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova. Conținutul ghidului aparține autorilor și nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova.