”Adaptarea la efectele schimbărilor climatice a locuitorilor din comuna Ștefănești, raionul Florești”Pe data de 6 aprilie 2023, Asociația Obștească „Caroma Nord” a organizat primul atelier de lucru și instruire pentru funcționarii Primăriei Ștefănești din raionul Florești și reprezentanții ONG-lor locale, ai instituțiilor de învățământ și sociale pe problemele și riscurile condiționate de schimbările climatice. 

Atelierul a fost moderat de către domnul Vasile Grama, expert în cadrul proiectului, coordonator național al mai multor proiecte internaționale, axate pe diminuarea dezastrelor naturale și schimbări climatice.

Unul dintre obiectivele atelierului a fost de a evalua gradul de percepție a cetățenilor din satele Ștefănești și Prodănești asupra problemelor din domeniul schimbărilor climatice, prin completarea unui chestionar și discuții de tip focus-grupuri, precum și de a consolida capacitățile de adaptare la schimbările climatice a tinerei generații prin introducerea unui program ecologic ”Green School” în localitate.

În cadrul atelierului s-au discutat subiecte precum:

  • impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor, asupra populației, copiilor și tinerilor îndeosebi; 
  • măsuri locale de adaptare la schimbările climatice;
  • constituirea Consiliului de Elaborare a Planului Local de Acțiuni privind protecția Mediului şi Adaptarea la Schimbările Climatice în comuna Ștefănești;
  • implementarea inițiativelor din cadrul proiectului.

 Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului ”Crearea condițiilor pentru un mediu mai sigur și curat în comuna Ștefănești, r. Florești”, care este implementat de asociația obștească ”Caroma Nord” prin intermediul Programului de Granturi Mici „Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme”, lansat de către Centrul Național de Mediu cu susținerea financiară a Guvernului Suediei.

Acest proiect pune accent pe educația ecologică și conștientizarea populației locale, care este primul și cel mai important pas în aducerea unei schimbări durabile în comunități.

”Totodată, prin acest proiect ne propunem să avem o populație cât mai responsabilă, care, pe termen mediu, va continua să-și împărtășească cunoștințele în domeniul schimbărilor climatice și să pună în aplicare și în practică abilitățile teoretice pe care le-a învățat, să regândească planuri de acțiune locală, să ecologizeze zonele poluate, să înființeze sisteme de colectare separată a deșeurilor și să le valorifice”, a susținut în fața celor prezenți doamna primar Ludmila Zdrarguș.

Primăria comunei Ștefănești, raionul Florești şi-a propus pentru anul 2023 un set de măsuri de îmbunătățire a aspectului estetic al localităților Ștefănești și Prodănești prin amenajare și crearea de zone atractive de agrement public, dar și campanii de conștientizare a populației de colectare separată a deșeurilor și amenajarea a teritoriului. Resursele financiare planificate nu sunt suficiente.

Asociația Obștească „Caroma Nord” își propune să ajute administrația locală și ONG-le din comuna Ștefănești să dezvolte campanii de conștientizare privind schimbările climatice și ocrotirea mediului cu implicarea publicului, prin crearea de grupuri de inițiativă locală, cât și implicarea lor în activități de instruire și restabilire a mediului înconjurător.

Pe parcursul proiectului, care se va derula până în octombrie 2023, vor fi aplicate o serie de metode educative și participative, cu scopul de a intensifica avansarea teoretică și practică a principiilor dezvoltării durabile la nivel individual și comunitar.

În activitățile proiectului vor fi implicați circa 100 copii din grădiniță, 300 elevi, tinerii şi 500 adulții, fapt ce va contribui în mare măsură la schimbarea comportamentului cetățenilor fată de natura înconjurătoare.

 Rodica Frecăuțanu,

Director de proiect.