Cooperarea internațională pe bazinele hidrografice45020372 2536827793010558 25757120737574912 nSoluțiile unor așa probleme cum ar fi dezastrele naturale, riscurile de eroziune, inundații sau secete, adaptarea la efectele schimbărilor climatice, încrederea în satisfacerea nevoilor populației pentru servicii sigure de apă potabilă și sanitație, trebuie să asocieze autoritățile naționale și locale cu utilizatorii, într-o abordare integrată, respectând mediul natural, organizat la scara bazinului hidrografic și orientat spre utilizarea durabilă a resurselor de apă. Se recomandă ca acordurile și strategiile, programele, finanțarea și monitorizarea să fie concepute la nivelul bazinului hidrografic și că acordurile de cooperare să fie formalizate între țările riverane în ceea ce privește marile râuri, lacuri sau mări și acvifere transfrontaliere.
În perioada 17-20 octombrie 2018, la Sevilla, Spania, la invitația Confederației Hidrografice Guadalquivir, a avut loc Conferința internațională "EUROPE-INBO 2018", care a avut drept scop o mai bună punere în aplicare a Directivei europene privind apa.
La eveniment a participat și delegația Republicii Moldova, din care făceau parte reprezentanți de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția ”Apele Moldovei”, Centrul Național de Mediu și Asociația ”Eco-Tiras”.
În cadrul conferinței au fost discutate astfel de subiecte cum ar fi managementul apelor pe exemplul Spaniei și al Bazinului Guadalquivir, activitățile membrilor INBO în domeniul schimbărilor climatice, obiectivelor de dezvoltare durabilă, guvernare și cooperare în domeniul managementului apelor, precum și au fost organizate 4 ateliere de discuții: 1. Prevenirea secetei, 2. Combinarea infrastructurii resurselor de apă și a soluțiilor naturale pentru a rezolva problemele asociate cu schimbarea climei, 3. Cooperarea internațională și 4. Revizuirea Directivei Cadru a Apei.
Așadar, în cadrul atelierului Cooperarea internațională: colaborarea și schimbul peer-to-peer, ariile vecine și transfrontaliere, reprezentantul Moldovei, din cadrul Agenției ”Apele Moldovei”, Dumitru Proca a prezentat experiența colaborării transfrontaliere a Moldovei și Ucrainei pe fluviul Nistru. Experiența țărilor noastre nu este la fel de bogată ca a celor din Spania și Portugalia sau Franța, Belgia și Olanda și alte țări europene care împart râuri comune, însă Moldova și Ucraina și-a manifestat interesul de a urma acest exemplu, astfel creând în anul 2018 Comisia privind protecția și utilizarea durabilă a fluviului Nistru, în baza Acordului comun semnat la Roma în 2012.
Rețeaua Internațională a Organizațiilor de Bazin (INBO - International Network of Basin Organizations), creată în 1994, cu sediul în Paris, Franța, este o rețea a cărei obiective sunt: promovarea schimbului de experiență dintre diverse organizații care sunt responsabile de managementul bazinelor hidrografice, promovarea colaborării organizațiilor de bazin din diferite țări, ceea ce include și schimbul de experiență. La momentul actual, această rețea include 192 membri sau observatori permanenți din 88 de țări.

Această activitate a fost implementată cu sprijinul Inițiativei Uniunii Europene pentru Apă pentru țările Parteneriatului Estic. Scopul proiectului EUWI + finanțat de UE este de a stabili o gestionare strategică a resurselor de apă în conformitate cu Directiva UE-cadru privind apa. Parteneri de implementare: Umweltbundesamt, UNECE, OECD, Oficiul Internațional pentru Apă.

  sigle EUWI

 

Articol adaugat de: Elena Culighin
Alte articole de la acest autor: