Campania STOP FALS! continuă. API a lansat un proiect susținut de UE pentru diminuarea efectelor manipulării şi a informației falseÎn următorii doi ani, Asociația Presei Independente (API) va implementa proiectul “Diminuarea efectelor manipulării şi a informației false prin educarea consumatorilor de produse media din Moldova”, finanțat de UE. În cadrul proiectului, API își propune să creeze o rețea de colaboratori ai campaniei STOP FALS! în toate regiunile țării și să informeze locuitorii din aproximativ 150 de sate și comune din țară cum să se protejeze de informațiile false și manipulatorii, evitând pericolul dezinformării și al propagandei externe și interne.

La prima etapă de realizare a proiectului, API va selecta în bază de concurs un grup de 35 de persoane din toate regiunile țării, care vor activa în calitate de colaboratori ai campaniei STOP FALS! Ei vor fi instruiți pentru desfășurarea activităților specifice de educație mediatică și anti-fake, iar ulterior vor fi angajați pentru organizarea întâlnirilor tematice în localitățile mari din zonele rurale. La aceste întâlniri, colaboratorii campaniei STOP FALS! vor comunica cu cetățenii din diferite grupuri sociale despre fenomenul manipulării și al propagandei, îi vor ajuta să verifice informația și să identifice știrile false și tendențioase, vor distribui materialele ilustrative care vor fi elaborate de API în limbile română și rusă. Totodată, va fi realizat un documentar la această temă care va fi proiectat la întâlnirile cu cetățenii și difuzat la unele posturi de televiziune și în rețelele sociale. Instruirea și elaborarea materialelor explicative va avea loc în colaborare cu experți ai Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) din București, România.

În cadrul proiectului, API va continua să dezmintă cele mai grave falsuri publicate în mass-media și în alte surse de comunicare din țară și de peste hotare. Articolele despre falsuri și manipulare vor fi publicate lunar în 20 de instituții mass-media tipărite și electronice, în limbile română și rusă, dar și în diferite rețele de socializare. Desfășurarea activităților proiectului va fi mediatizată și de portalul www.stopfals.md, lansat de API la sfârșitul anului 2017.

În anul doi al proiectului, API va elabora o cercetare a modului în care este percepută informația de către public și a capacităților consumatorilor de a analiza critic informația recepționată.

Proiectul este implementat de API în perioada decembrie 2017 – decembrie 2019 cu susținerea financiară a Comisiei Europene și urmărește diminuarea impactului dezinformării prin educarea consumatorilor pentru a identifica manipularea și informațiile false sau tendențioase.

Campania STOP FALS! a fost lansată de API și partenerii săi în anul 2015.