CJI a instruit un nou grup de profesoare în domeniul Educației pentru MediaCentrul pentru Jurnalism Independent  (CJI) continuă activitățile de instruire pentru  pilotarea cursului  opțional „Educație pentru media”. De această dată, 18 învățătoare de la treapta primară au fost inițiate în domeniul educației media, în cadrul unui program complex de instruire organizat de CJI, pe data de 22-24 septembrie, la Chișinău. Instruirea a fost realizată în baza curricumului Educație pentru media, elaborat sub egida CJI și aprobat de Ministerul Educației, precum și a auxiliarului pentru pilotarea acestui curs opțional. Formatoarele cursului au fost autoarele curricumului și ale auxiliarului: Loretta Handrabura, dr. în filologie, conf. univ., UPS ”Ion Creangă”, Natalia Grîu, consultant superior la Ministerul Educației, Silvia Șpac, dr. în științe pedagogice.

În mesajul de salut, Loretta Handrabura  a menționat: „Astăzi asistăm la o avalanșă de informații false care devin tot mai greu de asimilat. Acest curs vine în ajutorul profesorului de a-l ajuta să filtreze corect informația și să ghideze elevul să se ferească de informațiile false”, a subliniat experta.

Participantele au fost implicate în diverse activități interactive pe baza fișelor și a conținuturilor incluse în curriculum și auxiliar. Astfel, printre temele discutate la instruire au fost: funcțiile mass-media, emisiunile pentru copii, siguranța online a tinerilor, noile medii și site-urile pentru copii și, nu în ultimul rând, sănătatea micului consumator de media.

Valentina Arion, învățătoare din Hagimus, raionul Căușeni, consideră că acest curs și-a atins scopul: „ Cursul de formare „Educație pentru Media” cu certitudine a răspuns așteptărilor mele. Am avut oportunitatea de a mă implica activ în procesul de învățare, iar sugestiile oferite de formatoare au fost extrem de binevenite. Am avut condiții optime de învățare, metode interactive și un auxiliar didactic reușit”.

De aceeași părere este și Larisa Ojog, învățătoare în satul Mălăiești, raionul Criuleni: ”Participând la acest seminar, am acumulat multe informații utile, pe care le voi utiliza în activitatea mea cu elevii din clasele a III-a. Învățând aceste informații, va trebui să comunicăm nemijlocit și cu părinții, să conștientizeze și ei importanța educației pentru media”.

În cadrul instruirii, a fost prezentat și manualul „Educație pentru Media”, care va servi drept suport de curs pentru profesori și elevi, clasele III-IV.

La instruire au participat învățători din raioanele Fălești, Dondușeni, Briceni, Anenii Noi, Criuleni, Șoldănești, Căușeni, Florești, Chișinău, Drochia.

Scopul cursului opțional „Educație pentru media„ este de a crește gradul de înțelegere și utilizare rațională a media de către elevi, de a educa un cetățean-consumator de media avizat și responsabil.

Programul de instruire a fost organizat de Centrul pentru  Jurnalism Independent (CJI) în cadrul proiectului ”Consolidarea  libertății de opinie în Republica Moldova", implementat de CJI, cu susținerea Deutsche Welle Akademie și finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.