Potențialul economic al Găgăuzei, stabilit în strategia de dezvoltare până în anul 2022Experții IDIS Viitorul, în data de 6 aprilie, în incinta Executivului de la Comrat, au prezentat Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Găgăuziei (SDSEG) 2017-2022. La elaborarea documentului, cu suportul autorităților din Găgăuzia și a Comitetului Executiv, au fost  organizate circa 25 de ședințe, paneluri de discuție, grupuri de lucru pe domenii, dar și chestionați oamenii de afaceri. Această activitate este realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene în cadrul programului „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia” (SARD), implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare prin intermediul IDIS Viitorul.

Directorul de programe IDIS Viitorul, Viorel Chivriga a spus că documentul este o agendă de reforme pentru Găgăuzia și populație nu doar privește ci este implicată nemijlocit în schimbarea situației din regiune. Obiectivul urmărit este pentru a aduce schimbări în domeniile social, economic și politic. Există o mulțime de idei originale. În plus, autoritățile din Găgăuzia sunt interesate de preluarea experienței țărilor străine și companii. Este bine că acest proces va fi pus în aplicare simultan cu alte țări, precum și faptul că businessul străin privește Găgăuzia ca o zonă interesantă, care, în ultimii ani a demonstrat rezultate bune în favoarea investitorilor.

Documentul are drept scop crearea locurilor de muncă, atragerea investițiilor străine, dezvoltarea economică, dar și creșterea nivelului de trai al cetățenilor.

”Document, elaborat în strânsă cooperare cu autoritățile de la Comrat, este mai complex și acoperă domeniile importante pentru dezvoltarea Găgăuziei și creșterea bunăstării cetățenilor din regiune, pentru perioada 2017-2022. La elaborarea strategiei au participat cinci grupe pe domenii bine definite. Analiza a fost discutată la 12 ședințe tematice iar SDSEG la circa 8 evenimente publice cu participarea autoritățile de la Comrat și cuprinde: viziunea, misiunea SDSEG, prioritățile, acțiuni care urmează a fi întreprinse și planul de acțiuni”, a explicat Liubomir Chiriac, vice directorul IDIS Viitorul.

Documentul a fost elaborat pe o perioadă de cinci ani și pune accent pe: valorificarea durabilă a resurselor naturale, a resurselor umane și dezvoltarea sectorului social, asigurarea creșterii economice durabile în regiune, crearea brandului teritorial și promovarea imaginii Găgăuziei la nivel național și internațional.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon 069017396.