Contabilii din OSC-uri sunt pregătiți pentru raportarea financiară anualăJoi, 9 februarie 2017, Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO) în parteneriat cu SOIR Moldova a organizat un seminar de instruire pentru 30 de contabili din OSC-uri privind completarea situațiilor financiare anuale. Această activitate este organizată anual și a devenit deja o tradiție atât pentru CICO cât și pentru participanți pentru a se întruni și discuta pe marginea acestui subiect.

Dat fiind faptul că raportarea financiară anuală de către organizațiile societății civile are anumite particularități, acest seminar a avut drept scop oferirea suportului informațional privind completarea situațiilor financiare, ținând cont atât de aceste particularități, cât și de modificările aduse la legislație pe parcursul anului 2016. În mod special, au fost puse în discuții aspectele contabile ce vizează punerea în practivă a mecanismului de desemnare procentuală, care a întrat în vigoare în anul 2016.

În calitate de experți au fost doamna Galina Șpac, Șefa Serviciului Generalizarea practicii fiscale, IFPS, care a vorbit participanților despre modul de întocmire a Declaraţiei сu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), ajustarea veniturilor şi cheltuielilor, calcularea uzurii în scopul fiscale etc., și domnul Alexandru Nederiță, profesor universitar, autorul Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. Acesta a vorbit despre întocmirea bilanțului, a situației de venituri și cheltuieli, a notei explicative la situațiile financiare și multe alte aspecte aduse în discuții de către participanți.

În final, toți participanții au apreciat drept extrem de util acest tip de seminar anume în această perioadă, iar CICO urmează să evalueze în ce măsură informațiile prezentate au influențat procesul de raportare financiară anuală de către OSC-urile participante.

Acest eveniment a fost posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și SOIR Moldova. Opiniile exprimate aparțin CICO și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau SOIR Moldova.

Articol adaugat de: CICO
Alte articole de la acest autor: