PISA 2015: Creștere dinamică a punctajului mediu la fiecare disciplină, dar rezultate încă joase față de media OECD

Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au prezentat public Raportul privind rezultatele participării Republicii Moldova la Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor PISA 2015. Studiul relevă că țara noastră a înregistrat la PISA 2015 o creștere dinamică a punctajului mediu la fiecare disciplină, raportat la un ciclu de 3 ani, clasându-se printre primele 3-6 poziții. Cu toate acestea, rezultatele elevilor din Republica Moldova rămân a fi mai joase decât rezultatele medii pentru țările OECD.

La prezentarea publică a Raportului PISA au fost prezenți partenerii de dezvoltare ai Ministerului Educației, reprezentanți ai societății civile, ai instituțiilor de învățământ superior etc.

În deschiderea evenimentului, ministrul educației Corina FUSU a menționat că PISA reprezintă un studiu comparativ internaţional, inițiat de Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică(OECD), ce are scopul de a testa competenţele de bază ale elevilor de 15 ani în trei domenii: știinţe, matematică, citire/lectură. Testarea evaluează în ce măsură elevii care finalizează învăţământul obligatoriu au acumulat cunoştinţe şi competențe-cheie esenţiale pentru o implicare activă în societăţile contemporane.

”Astăzi putem face o comparație între rezultatele înregistrate de elevii din Republica Moldova la evaluarea din 2015, față de cea din 2009, pentru a urmări evoluția eficienței sistemului educațional și a ne stabili noi obiective. Totodată, raportând rezultatele naționale la media OECD, dar și la alte state, vedem unde ne aflăm la momentul actual, care modele de sisteme educaționale sunt mai eficace și cu ce state am putea face schimb de experiență. PISA ne oferă informaţii relevante pentru politicile și practicile educaționale la nivel de țară, regiuni, subgrupuri demografice, ajutându-ne să luăm decizii corecte, bazate pe date ample, inclusiv din punct de vedere regional și internațional”, a spus Corina FUSU.

Directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare Anatol Topală a efectuat o analiză a rezultatelor PISA 2015, înregistrate de Republica Moldova.

La PISA 2015 au participat circa 540 000 de elevi din 35 de state membre ale OECD şi 37 de ţări/regiuni partenere, inclusiv circa 5200 de elevi din 227 de instituţii de învăţământ din Republica Moldova (gimnazii, licee, școli profesionale, colegii). Țara noastră a înregistrat unele dintre cele mai înalte creșteri ale punctajului mediu la fiecare disciplină, raportat la un ciclu de 3 ani, clasându-se printre primele 3-6 poziții. La științe creșterea este de 9 puncte, la citire/lectură – de 17 puncte, la matematică – de 13 puncte. Cu toate acestea, rezultatele elevilor din Republica Moldova rămân a fi mai joase decât rezultatele medii pentru țările OECD, dar trebuie subliniat faptul că pentru țările ce au punctaje medii mai mici decât media OECD, este important ca acești indicatori de creștere să fie menținuți în continuare, ceea ce demonstrează că sistemul educațional devine unul mai bun.

Testarea PISA 2015 a relevat că în toate cele trei domenii rezultatele elevilor din clasele cu program liceal de studii în medie sunt mai mari decât rezultatele elevilor din clasele cu program gimnazial de studii.

În medie, în țările OECD 25% dintre băieți și 24% dintre fete (în Republica Moldova 22,5% dintre băieți și 21,3% dintre fete) au raportat că se așteaptă să aibă o carieră, care necesită o pregătire suplimentară științifică ce nu este inclusă în învățământul obligatoriu.

PISA a arătat în mod constant că la matematică băieții au performanțe mai bune decât fetele, însă în Republica Moldova la toate cele trei domenii fetele au înregistrat rezultate mai bune decât băieții. Comparativ cu testarea PISA 2009, atât fetele, cât și băieții din Moldova au obținut progrese.

Studiul a examinat implicarea elevilor în domeniul științe și aspirațiile lor de a avea o carieră legată de știință. Chestionând elevii referitor la ocupația pe care se așteaptă să o aibă în momentul în care vor avea vârstă de 30 de ani, PISA arată că așteptările privind o viitoare carieră în domeniul științei sunt pozitiv corelate cu performanța în știință, plăcerea de a învăța știința, dar și cu statutul socio-economic și cultural al elevului.

De asemenea, elevii au fost rugați să comenteze participarea lor la un șir de activități extracurriculare (opționale) ce sunt legate de știință. S-a constatat că în general, elevii rareori participă la activități legate de știință, ce nu sunt obligatorii. Aici este esențial rolul educației științifice în instituția de învățământ, deoarece mulți elevi nu au sau nu profită de oportunități de a învăța știința în afara instituției de învățământ. În acest context, Republica Moldova este evidențiată în Raportul OCED printre țările care oferă un număr mare de activități extracuriculare în domenii conectate cu știința, de exemplu – concursuri.

Performanțele elevilor din diferite țări sunt influențate de condițiile social-economice din aceste state. Țările cu un venit național ridicat au un avantaj relativ în comparație cu țările cu un venit național scăzut. Studiul evidențiază că acest fapt trebuie luat în considerație atunci când se analizează și se interpretează performanțele elevilor din țări cu un venit național scăzut, aducându-se drept exemplu, Republica Moldova și Vietnam. Raportul OECD arată că, dacă la interpretarea performanțelor elevilor la științe s-ar lua în considerație și valoarea PIB-ului fiecărei țări, atunci ratingul Republicii Moldova la acest domeniu s-ar ridica de la poziția 49-53 la poziția a 11-a.

Reamintim că în Republica Moldova evaluarea PISA 2015 a fost organizată de Ministerul Educaţiei, Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare (ANCE). Rezultatele PISA constituie un indicator pentru elaborarea și implementarea politicilor de stat în domeniul educației, dar și un reper pentru partenerii de dezvoltare care oferă suport Republicii Moldova pe acest segment. Totodată, începând cu 2015, ANCE elaborează anual studii privind evaluarea națională a elevilor care finalizează treptele primară și gimnazială, urmărind dinamica și principalele tendințe în învățământul general.

Participarea Republicii Moldova la evaluarea internațională PISA 2015 a avut loc în cadrul Proiectului ”Reforma Învățământului în Moldova”, implementat de Ministerul Educației, cu suportul Băncii Mondiale. Republica Moldova s-a înscris deja la următoarea testare – PISA 2018.

Informații suplimentare: tel: 022 233 117 , e-mail: comunicaremer@gmail.com