A fost aleasă componenţa nouă a Consiliului de PresăComisia de selectare a membrilor Consiliului de Presă din Republica Moldova informează despre rezultatele examinării dosarelor depuse la concursul deschis de alegere a membrilor Consiliului de Presă pentru următorii doi ani.

Astfel, în componenţa Consiliului de Presă din Republica Moldova pentru perioada octombrie 2016-octombrie 2018 au fost aleşi:

- în calitate de reprezentanţi ai mediului jurnalistic –

Viorica Zaharia, propusă de Centrul pentru Jurnalism Independent,

Alina Ţurcanu, propusă de Radio Europa Liberă, biroul din Chişinău,

Iulia Semionova, propusă de Asociaţia jurnaliştilor de limbă rusă,

Ecaterina Jekova, propusă de redacţia portalului Gagauzmedia.md,

Dumitru Ţîra, propus de Realitatea TV şi Asociaţia Presei Electronice.

- în calitate de reprezentanţi ai consumatorilor de produse mass-media –

Ludmila Andronic, propusă de Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova,

Inga Burlacu, propusă de un grup de consumatori de produse mass-media,

Olga Manole, propusă de un grup de consumatori de produse mass-media şi de Asociaţia Promo-LEX,

Vitalie Zama, propus de un grup de consumatori de produse mass-media.

Prima şedinţa a Consiliului de Presă din Republica Moldova în componenţă nouă va avea loc în noiembrie 2016.

În Comisia de selectare a membrilor Consiliului de Presă au fost cinci persoane, inclusiv doi reprezentanţi ai fondatorilor Consiliului de Presă, un membru al Consiliului Naţional al ONG-urilor, câte un reprezentant al Oficiului Avocatului Poporului şi al Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului R. Moldova.

Secretariatul Consiliului de Presă:

mun. Chişinău, str. Bucureşti 41/5, tel.: 022 220996,

secretariat@consiliuldepresa.md

www.consiliuldepresa.md

Consiliul de Presă din Republica Moldova este o structură naţională de autoreglementare jurnalistică, creată pentru sporirea responsabilităţii mass-media din Republica Moldova faţă de public, prin soluţionarea amiabilă a litigiilor dintre instituţiile mass-media şi consumatori, cultivarea culturii dialogului şi a respectului reciproc între presă şi consumatorii de media, promovarea jurnalismului de calitate şi a respectării standardelor profesionale şi deontologiei jurnalistice de către instituţiile mass-media şi jurnalişti.

Consiliul de Presă monitorizează aplicarea Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova1 şi examinează plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului.

Din componenţa Consiliului de Presă fac parte nouă persoane, selectate în rezultatul unui concurs deschis. Membrii Consiliului de Presă au un mandat de doi ani şi activează pe principii de voluntariat.