Seminare organizate cu scopul de a spori implicarea APL în procesul de protecție a mediului

Pornind de la faptul că aleșii locali dețin un rol decisiv în procesul de combatere a problemelor ecologice din regiune, în perioada 22-29 septembrie 2015, Centrul Național de Mediu împreună cu Asociația ,,EcoContact'' au organizat un șir de seminare regionale în municipiile Chișinău, Bălți, Comrat și orașul Cahul pentru autoritățile publice locale.
În cadrul seminarelor, primarii au beneficiat de o bună informare cu privire la rolul activității în procesul de evaluare a impactului asupra mediului și au primit răspunsuri elocvente pentru a le spori interesul de implicare.
În prima parte a seminarelor, aleșii locali au fost informați de către Reprezentantul Ministerului Mediului, Dumitru Gorelco, despre rolul APL în procesul de administrație a resurselor naturale și protecției mediului, precum și despre misiunea importantă de implementare a politicilor naționale de mediu care la fel le revine autorităților publice locale. Au fost abordate subiecte ce țin de situațiile ecologice din regiune cum ar fi: nivelul de poluare a resurselor de apă, managementul deșeurilor, gestionarea eficientă a resurselor naturale din localitate și interesul manifestat de către localnici la acest capitol. S-au căutat soluții cu referire la asigurarea serviciilor de evacuare și epurare a apelor uzate și asigurarea populației cu apă potabilă.
Și cum în prezent, Republica Moldova  este orientată spre spațiul și valorile Uniunii Europene, ea are nevoie să soluționeze pe lângă problemele sociale, economice și pe cele ecologice. În acest context, Președintele Centrului Național de Mediu, Ina Coșeru, a prezentat proiectul ,,Promovarea valorilor ecologice europene la nivel local în R. Moldova'', care este finanțat de către Ambasada SUA și are drept scop promovarea bunelor practice de protecție a mediului la nivel local prin consolidarea capacităților primarilor locali noi aleși în domeniul mediului. Pe parcursul mai multor luni, în cadrul acestui proiect, a fost elaborată o publicație destinată aleșilor locali, Ghidul ecologic  ,,Asigurarea protecției mediului și managementul resurselor naturale în activitatea autorităților publice locale'', de către Mihai Mustea, Manager Programe Politici de Mediu. Acest ghid, a fost prezentat și repartizat în cadrul seminarelor, astfel fiecare primar prezent a beneficiat de această sursă informativă, întocmită în două limbi: română și rusă. Ghidul a trezit interes în rândul aleșilor locali, care au purtat o discuție efectivă cu ecologiștii.
În a doua parte a seminarelor, participanții au avut ocazia să se informeze despre proiectul ,,Aplicarea guvernării de mediu în Moldova prin implicarea publicului în procesul de evaluare a impactului asupra Mediului Înconjurător'', prezentat de către Irina Pungă, Consultant Programe Drept al Asociației ,,EcoContact'',  în cadrul programului ,,Consolidarea guvernării ecologice prin formarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale'',  finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și livrat de Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu. La rândul său, EcoContact, în parteneriat cu Ministerul Mediului, a elaborat Ghidul privind Evaluarea Impactului asupra Mediului, care are drept scop de a explica procesul de Evaluare al Impactului asupra Mediului pentru activitățile economice planificate.
La finalul seminarelor, primarii s-au implicat activ în procesul de analiză a subiectelor ecologice, au primit răspunsuri la întrebările care cer soluționare din partea localnicilor și s-au oferit a fi receptivi pentru o nouă întâlnire. Reprezentanții societății civile, Centrul Național de Mediu și Asociația ,,EcoContact''  s-au oferit a fi călăuze pe durata activității, pentru a soluționa probleme de mediu.

Aceste evenimente sunt organizate în cadrul proiectelor ,,Promovarea valorilor ecologice europene la nivel local în R. Moldova'',implementat de Centrul Național de Mediu, grație susținerii generoase a poporului american prin prisma Programului de granturi pentru democrație a Ambasadei SUA din Republica Moldova și ,,Aplicarea guvernării de mediu în Moldova prin implicarea publicului în procesul de Evaluare a Impactului asupra Mediului Înconjurător'', implementat de Asociația Obștească ,,EcoContact'' în cadrul programului ,,Consolidarea guvernării ecologice prin formarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale'', finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și livrat de Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu.
Opiniile, constatările și concluziile prezentate și discutate în cadrul proiectului aparțin autorilor și nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă