Proiectul ,,Ateliere fără frontiere" a organizat un târg urban la Tiraspol cu produsele de artă ale copiilor cu nevoi speciale de pe ambele maluri ale Nistrului

01,,Iarmarocul Urban" este ce-a de a treia activitate a proiectului ,,Ateliere fără frontiere", reprezentând o expunere comună a centrelor partenere de pe ambele maluri ale Nistrului, care s-a desfășurat în acest weekend la Tiraspol cu participarea a peste 60 de beneficiari.

Proiectul ,,Ateliere fără frontiere" este o colaborare între AO,,Synergetica Eur/Est" Chişinău, în parteneriat cu centrele ,,OSORC" din Tiraspol şi ,,Speranţă şi Sănătate" din oraşul Chişinău. Colaborarea dintre aceste instituţii are drept scop dezvoltarea prin artă a capacităţilor de lucru şi punerea în valoare a talentelor persoanelor cu dizabilităţi, satisfăcând nevoile acestora de a se implica în viaţa comunitară şi socială, în măsura abilităţilor lor, precum şi de a-şi exercita dreptul la şanse egale în toate domeniile vieţii. Astfel, activităţile din cadrul atelierelor „fără frontiere” vor contribui la schimbarea stereotipurilor de gândire faţă de aceste persoane, făcând posibilă evitarea și marginalizarea lor.

,,Prin acest eveniment am dorit să aprofundăm integrarea socială a persoanelor cu nevoi speciale, care pot fi la fel de creative ca și alți membri ai societății cu facultăți depline, iar cooperarea între ei să poată duce la o comunitate mai productivă, mai educată, care va accepta aceste personare, prin recunoaşterea eforturilor şi acordarea unui interes sporit instituţiilor şi organizaţiilor care sprijină aceste persoane", a declarat Tudor Ştefan, directorul AO,,Synergetica Eur/Est".

Acest ,,Iarmaroc urban” a adus la cunoştinţă publicului capacitatea acestor oameni deosebiţi, prin produsele excepţionale ale creației lor reuşindu-se crearea unei  expoziţii cu vânzare a peste 200 de lucrări, iar beneficiarii centrului ,,Speranţa şi Sănătate” au efectuat ce-a de a doua vizită la Tiraspol cu noi posibilităţi de a participa la schimbul de comunicare, experienţă, dar şi crearea noilor relaţii de prietenie între cele două maluri ale Nistrului.

Acest proiect este finanțat în cadrul programului de granturi anunțat de Fundația Est-Europeană din resursele oferite de Uniunea Europeană, Guvernul Suediei, de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, cu contribuţia sponsorului Gas Natural Fenosa în Moldova. Proiectul „Ateliere fără frontiere” este implementat de AO „SynergEtica Eur/Est” în parteneriat cu AO „OSORC” - Centru de reabilitare și consiliere din Tiraspol, AO „Speranţă şi Sănătate”. Opiniile exprimate în cadrul evenimentului țin de responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă viziunile FEE sau ale donatorilor.

Pentru mai multe informații:Anastasia Volimbovschi
Specialist comunicare
Asociația Obștească „SynergEtica Eur/Est”
str.Bucureşti 68, Chişinău, MD-2012
Tel.: (+373 22) 24 02 74
Mob.: (+373) 69783606