Lucrări practice în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” finanțat de către Agenția Austriacă pentru DezvoltarePe parcursul anilor 2013-2014 Societatea Ecologică ”BIOTICA” implementează proiectul “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

Unul dintre rezultatele ce urmează a fi atinse în cadrul proiectului este îmbunătăţirea integrităţii şi capacităţii funcționale a perdelelor de protecţie a apelor în limitele zonei Ramsar ”Nistrul de Jos” (inclusă în lista ariilor protejate de stat) pe ambele maluri ale Nistrului.

Pentru aceasta au fost elaborate documente tehnologice de către specialiști în domeniu în baza cărora urmează a fi plantaţi arbori şi arbuşti.  

În octombrie-noiembrie 2013 conform planului de lucru al proiectului, au demarat lucrările de reconstrucție a perdelelor forestiere de protecție a apelor Nistrului din Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”. Pe malul drept al Nistrului urmează a fi efectuate lucrări de împădurire și reconstrucție silvică pe cca. 23 ha. Toate lucrările și sectoarele unde vor fi efectuate împăduririle au fost coordonate cu autoritățile publice locale și Agenția Moldsilva ce dețin acele terenuri. Și pe malul stîng al Nistrului au demarat lucrările de împădurire, unde se planifică împădurirea a cca. 11,3 ha în cadrul proiectului. Lucrările de împădurire vor fi efectuate în toamna anului 2013 și primăvara anului 2014 conform schemelor tehnologice elaborate în cadrul proiectului. Întreprinderile care au fost selectate pentru aceste lucrări și-au luat angajamentul ca pe lîngă plantarea arborilor și arbuștilor să mai asigure îngrijirea pe parcurs de 3 ani de la plantare pentru a asigura o durabilitate a acțiunilor. În rezultatul acestor lucrări pe ambele maluri ale Nistrului se va asigura integritatea perdelelor de protecție ale Nistrului și va crește funcționalitatea acestora pentru protecția resurselor acvatice ale Nistrului.

Un alt rezultat practic al proiectului este construcția unei ecluze și a lucrărilor suplimentare în ”Lunca Talmaza” – zonă nucleu a zonei Ramsar ”Nistrul de Jos” în scopul reglementării nivelului apelor în această regiune.

Recent au demarat aceste lucrări, după ce a fost elaborat proiectul acestui sistem de către Institutul de proiectare a sistemelor de gospodărire a apelor «ACVAPROIECT".

Lucrările vor include:

1)      Construcția canalului de alimentare cu apă și a lucrărilor adiacente;

2)      Construcția ecluzei regulatoare și a lucrărilor adiancnte

3)      Curățarea fragmentului canalului limitrof ecluzei, pentru a asigura funcționarea sigură a hidrosistemului și reducerea efectului de ape stătătoare în ecosismtele acvatice.

 Lucrările de construcție a ecluzei și a lucrărilor adiacente urmează a fi finisate în aprilie 2014. 

impadurire pa malul sting

Construcia ecluzei