Dialogul dintre persoanele cu dizabilitati de pe ambele maluri ale NistruluiComunicat de presă
privind lansarea proiectului
"Dialogul dintre persoanele cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului"


Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități(CAJPD) în cooperare cu Centrul de Reabilitare şi Consiliere pentru Copii şi Tineri cu Dizabilităţi mentale şi fizice de Dezvoltare "OSORC" din Tiraspol, va implementa, în perioada 11 noiembrie 2013 – 10 noiembrie 2014, proiectul „Dialogul dintre persoanele cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului". Acest proiect este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii", finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Scopul proiectului constă în consolidarea și împuternicirea societăţii civile de pe cele două maluri ale Nistrului pentru promovarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Proiectul se va desfășura în orașele Chișinău și Tiraspol.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:
1. Creşterea gradului de cooperare dintre ONG-urile de pe ambele maluri şi a capacităţii lor de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi pe durata proiectului.
2. Creşterea nivelului de încredere şi facilitarea dialogului între persoanele cu dizabilităţi de pe ambele maluri pe durata proiectului.
Activitățile principale ale proiectului constau în:
1. Program de schimb de experienţă referitor la drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru ONG-uri.
2. Programul Photovoice, program care vizează o schimbare socială pozitivă în rîndul comunităţilor minoritare şi marginalizate prin oferirea instruirilor prin care participanţii pot advoca şi promova îmbunătăţirea modului lor de viaţă.
3. Două expoziţii Photovoice, care vor fi desfăşurate pe durata lunilor 10-12 a proiectului, in Chișinău ți în Tiraspol.
4. Activităţi de mediatizare a proiectului (în limba română și rusă).

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi 16 tineri cu dizabilităţi de pe ambele maluri, 14 ONG-uri care activează în domeniul dizabilităţii de pe ambele maluri, participanţii la expoziţiile Photovoice, iar beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt părinţii persoanelor cu dizabilităţi, societatea, persoanele cu dizabilităţi.

Pentru informații suplimentare: tel./ fax.: 0 – 22 -28 70 90,
email: info@advocacy.md; consultant_juridic@yahoo.com

Acest proiect este realizat cu asistenţa Programului "Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii",finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Programul UE-PNUD îşi propune să contribuie la promovarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autorităţilor locale, societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate în activităţile de dezvoltare economică şi socială a comunităţilor locale.