Impunitatea predomină în cazurile de tortură și rele tratamente în Republica Moldova , inclusiv regiunea transnistreanăIMG 4807Paris-Chișinău, 7 octombrie 2013. Deținuții din Republica Moldova, inclusiv cei din regiunea transnistreană, se află într-o situație precară. Condițiile de detenție sunt deplorabile, deținuți și familiile lor sunt supuși în mod constant presiunilor și extorcărilor, iar tortura este o practică obișnuită și nu se pedepsește.

Acestea sunt concluziile misiunii Federației Internaționale pentru Drepturile Omului (FIDH) prezentate într-un raport lansat astăzi la Chișinău cu susținerea organizației membre FIDH din Republica Moldova, Promo-LEX. FIDH a mandatat o delegație să viziteze trei penitenciare din Republica Moldova, să culeagă mărturii ale victimelor  și foștilor deținuți din închisorile din Tiraspol, capitala regiunii transnistrene, și să se întâlnească cu experți din societatea civilă și reprezentanți ai autorităților responsabile din Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană.

Violențele izbucnite după alegerile din anul 2009 și arestările aleatorii ale protestatarilor au scos la iveală problemele grave ale Moldovei în ceea ce privește tratamentul inuman și degradant. Cazurile de tortură și rele tratamente încă nu au fost investigate. În ultimii ani, Republica Moldova a luat măsuri pentru a crea o atmosferă de siguranță în secțiile de poliție, a adoptat o serie de legi, a ratificat tratate internaționale și a numit un Ombudsman pentru tortură. În pofida acestor eforturi, rămân multe de făcut, în special în ceea ce privește accesul la justiție și a condițiile de detenție.Condițiile din închisorile vizitate sunt drastice. Extorcările sunt la ordinea zilei, iar violențele la care sunt supuși deținuții creează o atmosferă de frică. Rareori sunt acceptate cereri de transfer în alte penitenciare sau de trecere în altă celulă. Gardienii acuzați de abuz împotriva deținuților primesc pedepse minime.

“Tortura este o practică obișnuită în secțiile de poliție”, a declarat dl Artak Kirakosyan, un membru al delegației FIDH. “Iar corupția avocaților, judecătorilor și medicilor care efectuează expertizele medicale agravează situația”, a adăugat dl Kirakosyan, care a prezentat astăzi raportul misiunii în cadrul unei mese rotunde ce a întrunit reprezentanți ai autorităților și societății civile din Chișinău.

În linii generale, plângerile privitor la cazurile de tortură sunt examinate în foarte puține cazuri. În anul 2012, doar 14 la sută din cazurile de tortură declarate au fost investigate”, a adăugat Pavel Positca, Director de program, Asociației Promo-LEX.

Condițiile din închisorile vizitate s-au dovedit a fi foarte dure. Extorcările sunt la ordinea zilei, iar violențele aplicate deținuților dar și cele dintre deținuți creează o atmosferă de frică. Cererile de transfer în alte penitenciare sau de schimbare a celulei sunt rareori acceptate. Gardienii acuzați de abuz împotriva deținuților primesc pedepse minime.

În Transnistria, condiiile sunt încă mai deplorabile. Autoritățile de facto transnistrene refuză să recunoască existența unor probleme din domeniul drepturilor omului. Acestea funcționează independent, chiar dacă regimul de pe acest teritoriu, marcat de o solidă prezență rusă, nu este recunoscut de către Republica Moldova. Locuitorii regiunii transnistrene au acces limitat la justiția moldovenească. Totuși deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului și ale Comitetulului ONU pentru Drepturile Omului au accentuat atât responsabilitatea Rusiei cât și cea a Republicii Moldova în asigurarea respectării drepturilor omului în Transnistria.

Autoritățile de facto ale Transnistria nu recunosc cazurile de tortură din secțiile de poliție și închisorile din regiune. Chiar Ombudsmanul regional a declarat misiunii FIDH că în regiune ar fi fost înregistrate foarte puține cazuri de tortură. Acesta a adăugat că, datorită teritoriului mic și legăturilor comunitare strânse dintre oameni, asemenea cazuri “nu ar putea fi trecute cu vederea”. Totuși mărturiile colectate dovedesc contrariul.“Am avut discuții bune cu autoritățile moldovenești, la Chișinău. Acestea înțeleg provocările și s-au arătat deschise pentru un dialog cu societatea civilă,” a declarat Souhayr Belhassen, președinta de onoare a FIHD, în deschiderea mesei rotunde de la Chișinău. “Totuși autoritățile trebuie să întreprindă mai multe măsuri pentru a oferi moldovenilor acces la justiție și pentru a asigura condiții de detenție conforme standardelor internaționale,” a adăugat dna Belhassen. “A venit timpul ca ele să-și asume responsabilitatea pentru încălcările drepturilor omului, inclusiv cele din Transnistria.”

De curând, Moldova a accelerat procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE) și a lansat mai multe reforme în această direcție. La 4-6 octombrie, curent, Chișinăul a găzduit al 5-lea Forum al Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene. Petele negre în ceea ce privește respectarea drepturilor omului ar trebui abordate fără întârziere, iar depășirea lor ar trebui considerată drept o condiție pentru semnarea Acordului de Asociere Moldova-UE.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Pavel Postica, Director de program, Asociaţiei Promo-LEX, postica_pavel@yahoo.com, Tel: (22) 45-00-24, GSM: 069165154.