25 de afaceri create de lucrătorii migranţi moldoveni vor beneficia de grant nerambursabil din cadrul Programului „PARE 1+1”

La 1 iulie, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de Supraveghere a Programului „PARE 1+1”, în cadrul căreia au fost acceptate spre finanţare 25 de proiecte investiţionale, depuse de lucrătorii migranţi şi rudele acestora.

Proiectele investiţionale vizează investiţii cumulative de cca 12,28 mil. lei, în timp ce suma granturilor solicitate din cadrul Programului reprezintă 4,5 mil. lei. În rezultat, 1 leu solicitat în cadrul „PARE 1+1” va atrage investiţii în economie de circa 3 lei.

Analiza cererilor de finanţare denotă că lucrătorii migranţi moldoveni investesc economiile acumulate preponderent în agricultură (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), servicii (reparaţia/deservirea cazangeriilor, tipografie, instalarea pardoselilor), producere (peleţi, palete/panele din lemn, mobilier), agroturism, construcţii.

Majoritatea cererilor au parvenit din zona Centru a republicii – 18 întreprinderi, fiind urmată de zona Sud (6 întreprinderi) şi zona de Nord (2 întreprinderi).

Reiterăm că, în cadrul Programului “PARE 1+1” lucrătorii migranţi şi rudele acestora beneficiază de consultanţă şi informare privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri, proiectele desfăşurate pe teritoriul ţării, sursele de finanţare a unui proiect investiţional, aspectele legislative ale activităţii antreprenoriale etc.

De asemenea, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor antreprenoriale, participanţii sunt instruiţi în cadrul seminarelor, care sunt derulate pe module cu o durată totală de 50 de ore academice (10 zile lucrătoare) şi includ următoarele tematici: înregistrarea unei afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc.

Programul se desfăşoară conform regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE. Suma maximă a finanţării acordată constituie 200 mii lei.

În acest sens, ODIMM invită doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

Înregistrarea la Program poate fi efectuată on-line pe pagina  electronică pare.odimm.md. Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

ODIMM dezvoltă şi implementează instrumente şi pârghii, menite să susţină ideile tuturor antreprenorilor care visează să dezvolte propria afacere. ODIMM este o instituţie publică, non-profit, creată de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 538 din 17.05.2007.

 ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!