Promo-LEX: Cazul unui anchetator din Râbnița a ajuns pe masa judecătorilor CtEDO

Recent, Curtea europeană pentru Drepturile Omului a comunicat Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse - cauza Cebotar c. Republicii Moldova și Federația Rusă, dosar nr. 46367/10.

Reclamantul, dl Anatol Cebotar este cetățean al R.Moldova și ucrainean de naționalitate. S-a născut în 1968 și locuiește în satul Ternovca, localitate aflată sub custodia administrației de la Tiraspol.

În 2008, respectivul activa în funcție de anchetator la Rîbnița. La 15 mai 2008 a fost arestat sub suspeciunea de fraudă. Ulterior, un judecător din Rîbnița a decis aplicarea măsurii preventive sub formă de arest pentru un termen nedeterminat. Timp de 17 luni, reclamantul a fost deținut, în baza acestui mandat în subsolurile izolatoarelor din regiunea de est. Iar, în 2010 judecătoria supremă de la Tiraspol l-a recunoscut vinovat și condamnat la închisoare pentru 10 ani, cu confiscarea averii. Reclamantul a fost deținut în închisoarea nr.1 de la Hlinaia, pînă la 01 august 2012, fiind eliberat printr-un ucaz al liderului de la Tiraspol.

La Curtea europeană, reclamantul a invocat faptul că, fiind nevinovat, a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate cu confiscarea averii de către o instanţă de judecată a RMN care nu este competentă în sensul articolului 6 al Convenţiei şi că nu a avut parte la un proces echitabil, contrar aceleiaşi prevederi. La fel, reclamantul s-a plîns de faptul că contrar art.5 al Convenției, a fost reținut de persoane neîmputernicite cu această competență, că detenția sa a fost în lipsa unui temei legal decisă de o instanță ilegală, precum că măsura preventivă a fost aplicată pe un termen nedeterminat.

Guvernele pârâte sunt invitate să răspundă violărilor pretinse pînă la 11 octombrie 2013.

În fața Curții, reclamantul este reprezentat de juriștii Asociației Promo-LEX.

Mai multe detalii cu privire la expunerea faptelor găsiți aici

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Alexandru Zubco, jurist Asociația Promo-LEX: Tel: (22) 31 09 45, GSM: 069667234, e-mail: alexandru_zubco@yahoo.com