Instruirea lingvistică, prin mijloacele tradiționale și netradiționale, pusă în discuție la ANTEMLa data de 22 mai 2013, ANTEM a desfăşurat o şedinţă de evaluare în cadrul căreia au fost puse în discuție aspecte ce ţin de îmbunătăţirea procesului de instruire lingvistică a reprezentanților minorităţilor naţionale din RM în cadrul proiectului finanțat de către Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale OSCE de la Haga și Guvernul Finlandei.

La şedinţă invitaţii au examinat, de asemenea, modalitățile unei bune desfășurări a activităților prevăzute în cadrul noului proiect ”E-learning – mijloc de integrare socială a tinerilor din RM”, acesta fiind finanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului al RM în cooperare cu Biroul Relații Interetnice.

La eveniment au participat Ruslan Stânga, Consilierul Principal de Stat, Cabinetul Prim-ministrului RM, Ion Donea, șeful Direcției Programe de Tineret în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului  al RM, experți și traineri ANTEM.