NOTA INFORMATIVĂ a Asociaţiei „Promo-LEX” asupra Proiectul de modificare a instrucțiunii metodice privind intervenția organelor afacerilor interne în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie

                                                                                   NOTA INFORMATIVĂ

                           a Asociaţiei „Promo-LEX” asupra Proiectul de modificare a instrucțiunii metodice privind
                  intervenția organelor afacerilor  interne în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie,      
                                                  aprobată prin Ordinul nr. 275 din 14 august 2012 al MAI

Activitățile AO „Promo-LEX” în cadrul Programului Drepturile Omului au permis să concluzionăm aplicarea neuniformă a legislaţiei de către organele de drept în mod special al cazurilor de documentare a violenţei în familie.

S-a constat că faptele de violență fizică în familie, soldate cu vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale sunt documentate ca simple contravenţii administrative fiind pornite cauze conform prevederilor art. 78 CC RM în detrimentul prevederilor art. 201/1 alin. (1) CP RM. Doar în situaţia implicării procuraturii, avocaţilor şi autorităţilor publice locale aceste situaţii devin cauze penale.

Începând cu 14 august 2012, organele afacerilor interne sunt ghidate în activitatea lor de intervenție în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie de instrucțiunea metodică elaborată și aprobată de MAI prin Ordinul nr. 275 din 14 august 2012 (tocmai pentru a li se explica exact cum să intervină).

Urmare a studierii aplicării acestei Instrucțiuni, s-a constatat că unele sintagme ale acesteia justifică aplicarea greșită a prevederilor legislației în instrumentarea cazurilor de violență în familie de către polițiștii de sector. 

Conform instrucțiunii metodice, organele afacerilor interne sunt obligate să intervină în cazurile de violenta în familie, inclusiv cu scopul atragerii la răspundere contravențională a agresorului. Considerăm că în cazurile de violență în familie, soldate cu vătămarea ușoară a integrității corporale, urmează a fi aplicate prevederile art.201/1 alin. 1 CP RM și nu prevederile art. 78 CC RM.

Accentuînd faptul că situaţia protecţiei violenţei în familie prin aplicarea legislaţiei în vigoare este una ineficientă, s-a creat o practică negativă de aplicare a normelor Codului Contravenţional al RM, care exclude aplicarea normelor Codului Penal.

În conformitate cu Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 09.07.20101, Codul Penal al Republicii Moldova a fost completat cu art.201ˡ „Violenţa în fa­milie”. Completarea constituie o prevedere specială, care a fost făcută tocmai pentru a incrimina faptele săvârșite în cadrul aceleași familii. Caracterul special al prevederii respective este dat, tocmai, de calitatea specială a subiectului infracțiunii în raport cu victima infracţiunii: este membru al familiei victimei.

Găsiți nota informativă integrală aici.