Istorie de succes în cadrul proiectului ,,Educaţia împotriva corupţiei”, implementat de către Asociaţia Obştească ,,Soarta” ,,Şcoala este modelierul personalităţii noastre”Istorie de succes în cadrul proiectului ,,Educaţia împotriva corupţiei”, implementat de către Asociaţia Obştească ,,Soarta”

,,Şcoala este modelierul personalităţii noastre

Mă numesc Rotaru Alina şi îmi fac studiile la liceul „Constantin Stere” din or. Soroca în clasa a XII-a. Mă simt extrem de onorată că am şansa de a-mi exprima  punctul de vedere faţă de mecanismele introdu-se recent în unele instituţii de învățământ cu referire la combaterea şi prevenirea corupţiei academice.

În cadrul proiectului ,,Educaţia împotriva corupţiei”, implementat de către Asociaţia Obştească ,,Soarta”, au fost promovate un şir de activităţi, datorită implicării active şi a profesorilor, care au avut drept scop informarea elevilor într-o formă interactivă, având la bază bunele practici europene care şi-au dovedit eficienţa în timp. Cu toate că există la nivel de legislativ mecanisme care încearcă să combată fenomenul de corupţie prin aplicarea pedepsei, aceasta nu e de ajuns, atenţia trebuie orientată spre axa de prevenţie a actelor corupte şi în acest caz instituţiile de învăţământ posedă competenţa de a satisface această cerinţă.

Este foarte salutabilă idea de a stimula elevii spre a conştientiza şi a se încadra activ printr-o formă de concurs în lupta contra corupţiei. În acest sens Asociaţia Obştească ,,Soarta” a iniţiat concursul de eseu şi desen ,,Educaţia împotriva corupţiei” la care am avut marea plăcere să particip şi să admir faptul cum mulţi colegi de ai mei au fost entuziasmaţi de acest concurs.

Un alt succes obţinut a fost implementarea codurilor de conduită etică pentru elevi, profesori şi părinţi care reprezintă nu atât o lege rigidă, cât un punct orientativ, o realitate necesară, care ajută actorii direct implicaţi în procesul de învăţământ să delimiteze ce e bine de ce e rău, astfel orientând persoana spre conştientizarea şi manifestarea comportamentelor prosociale şi anticorupţie.

În acest context doresc să aduc sincere mulţumiri atât reprezentaţilor Asociaţiei Obşteşti ,,Soarta” pentru capacităţile organizatorice şi stilul inovator de implementare a proiectului, cît şi tuturor profesorilor care şi-au asumat responsabilitatea de a face ca elevii să conştientizeze impactul negativ al fenomenului de corupţiei.