Înaltul comisar al OSCE pentru minorităţile naționale - Knut Vollebaek, în vizită la ANTEM

Knut2

În cadrul vizitei sale în Republica Moldova, Înaltul Comisar al OSCE pentru minorităţile naţionale Knut Vollebaek a participat la 13 martie curent, la masa rotundă  cu genericul ”ANTEM la 4 ani de activitate. Realizări şi perspective de dezvoltare”. Felicitând organizația pentru activitatea realizată, Înaltul Comisar a menționat: ”Împlinirea a patru ani de activitate este un bun prilej pentru recapitularea reușitelor activității ANTEM. Am considerat importantă susținerea Asociației în realizarea obiectivelor stabilite pentru că prin educația multilingvă și sporirea accesibilității minorităților naționale la însuşirea limbii de stat poate fi îmbunătățită comunicarea, înlăturând eventualele bariere, respectiv și cărţile elaborate de către experții ANTEM sunt întitulate sugestiv -”Să comunicăm fără bariere”. Susțin și încurajez Guvernul Republicii Moldova să utilizeze toate instrumentele posibile, inclusiv și exemplul ANTEM, pentru a asigura accesul celor interesați la studierea limbii de stat. Sunt convins că aceasta va contribui la dezvoltarea unei societăți integrate și capabile să facă față oricăror provocări.”

Doamna Elena Beleacova, directorul executiv al Biroului Relaţii Interetnice și-a expus aprecierea privind activitatea Asociației, trecând în revistă realizările și contribuția la asigurarea integrării minorităților naționale în societate. Directorul executiv a menționat disponibilitatea dezvoltării parteneriatului existent și a oferit o diplomă prin care se decernează echipa ANTEM pentru perseverenţă în activitatea de instruire lingvistică a reprezentanţilor minorităţilor naţionale din republica Moldova şi promovarea dialogului intercultural. Lucia Cucu, director ANTEM a fost decernată din partea Biroului Relaţii Interetnice cu diplomă pentru profesionalism şi tenacitate în procesul de integrare lingvistică a minorităţilor naţionale din Republica Moldova.

Knut1

Doamna Lucia Cucu, director ANTEM, a mulțumit pentru suportul constant al Înaltul Comisar, menționînd că pe parcursul a patru ani de activitate ponderea asistenței financiare acordate pentru realizarea obiectivelor organizației este de 77%, alte 5% fiind asigurate de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Biroului Relații Interetnice iar celelalte 18% de persoane fizice şi întreprinderi private. Având o echipă profesionistă, cu traineri prezenți chiar și în stânga Nistrului (care pot fi implicați în activitate odată cu apariția voinței politice), ANTEM își poate extinde activitatea și în alte regiuni ale republicii, fapt pentru care este necesară susținerea continuă din partea Guvernului. Directorul ANTEM a mulțumit partenerilor pentru suport și implicare, printre aceștia fiind Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Educației, IDIS Viitorul.

Doamna Ala Zavadschi, președinte și expert ANTEM, a menționat despre parteneriatele cu instituțiile de învățământ, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia și primăriile localităților în care se oferă instruirile limbii române. Asociația și-a realizat activitatea în baza Planului Strategic elaborat și în prezent, după patru ani, dispune de o echipă de profesioniști, trainer prezenți în teritoriu, suport didactic necesar.

Domnul Liubomir Chiriac, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS ”Viitorul”) a felicitat echipa ANTEM, dorind noi realizări și noi inițiative în anii ce urmează. Totodată, a menționat impactul Asociației în domeniul care nu este pe deplin acoperit de către instituțiile competente ale administrației publice centrale.

În cadrul evenimentului au fost discutate: obiectivele organizației, menționându-se realizările trainerilor din teritoriu prezenți la eveniment, noile oportunităţi şi perspective de dezvoltare pe termen mediu și lung, propunerile pentru extinderea și dezvoltarea organizației.

 

DiplomaBRI1

Knut4

 

Cu drag,
Echipa ANTEM