Organizațiile studențești vor să implice cât mai mulți studenți în activități universitare

Alianța Studenților din Moldova  în parteneriat cu Asociația Workshop for solutions din Letonia, au organizat la Chișinău  în perioada 18-19 octombrie,  masa rotundă  "Participarea Civică a Studenților", la care au participat lideri ai organizațiilor studențești din  Letonia,  Estonia,  Polonia, România și Moldova.  Scopul acestei întruniri a fost  stimularea participării  studenților din Republica Moldova  la viața studențească și definirea unei forme de guvernare studențești după modelul european,  drept repere au fost  folosite experiențele studențești  a țărilor participante.

alt

Această reuninune reprezintă  ultima parte a proiectului „Participation – A Key to Change: The Freedom and Independence of Students’ Representation”, cu suportul  financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova şi al Fundaţiei Soros-Letonia. Motorul discuțiilor în cadrul  întîlnirii  a fost  funcţionarea  organizaţiilor studenţeşti din ţările UE şi oportunităţile de implicare a studenţilor în procesul de luare a deciziilor la nivel universitar , local și social. Experiența devenită deja tradiție a studenților de peste hotare a facut posibilă crearea unei noi viziuni a modulului în care ar trebui să își desfășoare activitatea organizațiile studențești din Moldova. Consolidarea  și recrutarea noilor membri ,asigurarea   funcționalității  senatelor și prezența studenților în Senatul Mare al universităților dreptul lor la vot  repezintă unele dintre directivele majore ale structurilor de guvernare studențești din Moldova.  

Organizarea și funcționarea  eficientă a acestor structuri este în beneficiul studenților care trebuie să învețe să se implice mai activ în viața universitară atît pentru rezolvarea  problemelor existente  cît și pentru îmbunătățirea calității învățămîntului superior. Studenții  trebuie să știe că interesele lor pot fi apărate, ideile lor pot fi auzite prin intermediul   organizațiilor studențești , în cazul nostru vorbim despre  Alianța Studenților din Moldova  și Senatele Studențești din universități. 

Articol îngrijit de:

Natalia Screlea

Alianţa Studenţilor din Moldova