ONG-urile fac apel la autorităţi să oprească tortura

altTratamentul inuman în locurile de detenţie este agravat de faptul că statul nu îi trage la răspundere pe agresori sau, odată iniţiată ancheta, deseori li se aplică pedepse simbolice sau sunt scoşi definitiv de sub urmărire penală. Declaraţia a fost făcută de către directorului executiv al asociaţiei Amnesty International (AI) Moldova, Cristina Pereteatcu, transmite Info-Prim Neo. 

„Responsabilitatea este esenţa oricărei societăţi echitabile. Într-o asemenea societate dreptul la integritatea fizică a fiecăruia este protejat nu numai de semnături pe tratatele internaţionale, dar de acţiuni concrete întreprinse de stat pentru prevenirea tratamentului inuman la locurile de detenţie”, a declarat Cristina Pereteatcu, în cadrul unei conferinţe de presă. 

În ajunul Zilei Internaţionale ONU pentru susţinerea victimelor torturii, apărătorii drepturilor omului fac apel către autorităţi să oprească tortura pe ambele maluri ale Nistrului şi să-i tragă pe agresori la răspunderea reală. „Anume pentru acest lucru, printre altele, se colectează impozitele. În cazul Republicii Moldova reiese că noi, cetăţenii acestei ţări, contribuim cu bani pentru a fi torturaţi”, a menţionat directorul AI Moldova. 

Ludmila Popovici, directorul executiv al Centrului de reabilitare a victimelor torturii „Mеmoria”, a subliniat importanţa implementării recomandărilor Protocolului de la Istanbul. „Este un instrument de bază pentru o investigare eficientă şi un ghid pentru documentarea cazurilor de tortură şi a tratamentelor inumane sau/şi degradante. Implementarea Protocolului de la Istanbul în Republica Moldova ar putea fi o contribuţie importantă în stoparea impunităţii pentru torţionari, pentru triumfarea justiţiei şi asigurarea oferirii despăgubirilor pentru victime şi familiile lor”, a declarat Ludmila Popovici. 

Potrivit lui Alexandru Postică de la Promo-LEX, o altă problemă perpetuă este impasul în regiunea transnistreană, care nu se subordonează structurilor constituţionale şi unde tortura este utilizată la scară largă. „În regiunea respectivă nu există niciun instrument credibil, legal şi eficient de monitorizare a situaţiei în locurile de detenţie, iar situaţia scapă de sub control din cauza impunităţii persoanelor din acest teritoriu al Republicii Moldova. Chiar dacă acest teritoriu se află în afara controlului de facto al autorităţilor constituţionale, acesta nu este un argument plauzibil pentru Republica Moldova, deoarece nimeni nu a anulat obligaţia pozitivă a statului faţă de persoanele aflate pe teritoriul său”, a declarat Alexandru Postică. 

Ziua Internaţională a ONU pentru susţinerea victimelor torturii se marchează pe data de 26 iunie, din anul 1997, în memoria Convenţiei ONU împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente de cruzime, inumane sau degradante. Documentul a intrat în vigoare în 1987. Republica Moldova s-a alăturat Convenţiei în anul 1995, iar în 2006 Parlamentul a ratificat Protocolul opţional al acestui tratat.

 

sursa: www.info-prim.md