Apelul societatii civile din Republica Moldova

A P E L U L

societatii civile din Republica Moldova in legatura cu eventuala deschidere a sectiilor de votare pentru alegerile in Duma de Stat a Federasiei Ruse in regiunea de Est a Moldovei

Organizatiile neguvernamentale semnatare ale prezentului apel,

Pornind de la faptul ca Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar si indivizibil,

Considerind statul de drept, pacea civica, democratia, demnitatea omului, drepturile si libertatile lui, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic valori supreme,

Fiind constienti ca vointa poporului exprimata prin alegeri libere, care au loc in mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret si liber exprimat, constituie baza puterii de stat, si dreptului fundamental al cetatenilor Federatiei Ruse la vot, care se afla pe teritoriul Republicii Moldova,

Nazuind ca Federatia Rusa tine cont de angajamentele internationale asumate odata cu ratificarea Declaratiei Universale ale Drepturilor Omului, Pactul international privind Drepturile Civile si Politice, Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, Conventia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor si libertatilor electorale in statele membre ale Comunitatii Statelor Independente, iar Republica Moldova urmeaza sa ia o pozitie ferma in cazul in care Federatia Rusa incalca aceste angajamente, au convenit asupra urmatoarelor:

Pe parcursul ultimilor saptamini in mijloacele mass-media s-au intetit discutiile despre posibilitatea deschiderii a 23 sectii de votare in raioanele de Est pentru alegerile in Duma de Stat a Federatiei Ruse.

Mai mult ca atit aceste discutii au fost confirmate implicit de catre membrul CEC al Federatiei Ruse, Vasilii Volkov care a precizat ca lista de 358 sectii de votare deschise peste hotarele Federatiei Ruse este definitiva, nu va fi modificata si a fost majorata din contul deschiderii a 36 sectii de votare suplimentare in Abhazia, Osetia de Sud si Transnistria.

Mai mult ca atit CEC al Federatiei Ruse a publicat lista sectiilor de votare suplimentare (13) din Georgia1 (Abhazia si Osetia de Sud) insa a evitat publicarea informatiilor ce tin de deschiderea sectiilor de votare suplimentare in Moldova (Transnistria).

Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene a comunicat ambasadei Federatiei Ruse ca, in conformitate cu rigorile legislatiei nationale, deschiderea sectiei de votare pentru alegerile in Duma de Stat este posibila doar in incinta Ambasadei Federatiei Ruse la Chisinau.

Partea moldoveneasca a recomandat partii ruse sa se abtina de la deschiderea sectiilor de votare in localitatile din raioanele de Est ale Republicii Moldova, care nu se afla sub controlul autoritatilor legale, precum si de la utilizarea urnelor mobile de vot in orasele Balti si Comrat. In cazul in care in regiunea transnistreana a tarii vor fi deschise sectii de votare ilegale, intreaga responsabilitate pentru consecinte va reveni celor care le-au organizat, iar faptul in sine va fi interpretat de catre autoritatile moldovenesti ca un amestec in treburile interne ale Republicii Moldova.

In conformitate cu alin.6 art.13 al Legii Federatiei Ruse "privind alegerile deputatilor in Duma de Stat si Adunarea Federala"2 sectiile de votare pentru petrecerea alegerilor si numararea voturilor alegatorilor care locuiesc sau se afla in afara teritoriului Federatiei Ruse, se formeaza de catre conducatorii misiunilor diplomatice si consulare ruse in tara gazda, cu cel putin 50 zile pina la alegeri, iar in cazuri exceptionale 5 zile.

In cadrul intrevederii din 7 noiembrie 2007 al reprezentantilor MAEIE al RM cu dl Vitalii Treapitin, Ministru-consilier al Ambasadei ruse, ultimul a subliniat ca tara sa respecta legislatia nationala a Republicii Moldova si va actiona in conformitate cu pozitia expusa de catre MAE IE.

In acest context, consideram ca activitatea unor sectii de votare pe teritoriul Republicii Moldova, cu exceptia celei din cadrul ambasadei Ruse, este ilegala. Ignorarea demersurilor MAEIE al RM in vederea conformarii la rigoriile juridice relevante incalca prevederile dreptului international public si acordurilor si tratatelor bilaterale dintre Federatia Rusa si Republica Moldova ca stat independent, suveran si integru. Prin urmare actiunile unilaterale ale Federatiei Ruse ignora egalitatea si respectul reciproc al statelor in calitatea lor de subiecti ai dreptului international si nu contribuie la consolidarea relatiilor interstatale constructive.

Totodata eventuala activitate a acestor sectii de votare va fi efectuata contrar prevederilor legislatiei Federatiei Ruse, standardelor internationale si poate servi drept temei pentru nerecunoasterea si anularea rezultatelor scrutinului la sectiile de votare mentionate, astfel incalcind dreptul cetatenilor Federatiei Ruse dreptul la vot.

In consecinta, solicitam Federatiei Ruse sa-si respecte angjamentele asumate si sa intreprinda urmatoarele actiuni:

Sa publice pe paginile web a comisiei electorale centrale si a ambasadei din Republica Moldova informatia privind modalitatea desfasurarii scrutinului din 2 decembrie 2007 pe teritoriul Moldovei;
Sa se abtina de la deschiderea sectiilor de votare in partea de Est a Moldovei;
Sa caute solutii in vederea asigurarii exercitarii drepturilor electorale tuturor cetatenilor Federatiei Ruse aflati pe teritoriul Moldovei;
Sa informeze persoanele mentionate mai sus referitor la posibilitatea exercitarii dreptului la vot in cadrul scrutinului din 2 decembrie 2007.

In cazul in care scrutinul se va desfasura la sectiile de votare in regiunea de est a Moldovei solicitam conducerii Republicii Moldova sa ia atitudine fata de admiterea intentionata a amestecului in treburile interne ale tarii, inclusiv pina la declararea persoanelor non-grata a conducerii Ambasadei ruse.

Semnatari:

Promo Lex - Ion Manole

Juristii pentru Drepturile Omului - Vitalie Nagacevschi

Incredere - Oazu Nantoi

CReDO - Serghei Ostaf

ADER- Igor Volnitchi

SIEDO - Maria Cioaric

ATAC - Artur Gurau

Centrul Media pentru Tineri - Veronica Boboc

Expert-Group - Valeriu Prohnitchi

INRECO - Veaceslav Gututui

TarnaRom - Marin Alla

Centrul de Investigatii Jurnalistice - Cornelia Cozonac

CNTM - Ion Guzun

Asociatia Fostilor Deportati si Detinuti Politici din Moldova - Valentina Sturza

Asociatia Clinicilor Juridice din Moldova - Olga Straton

 

Prezentul document poate fi subsemnat si de catre alti reprezentanti ai societatii din Moldova