În 2011 echipa Y-PEER Moldova va informa 10.000 de tineri despre sănătatea reproductivă, ITS şi HIV/SIDA!

altAcesta este scopul definit la şedinţa Echipei de Coordonare a ActivităţilorY-PEER, desfăşurat la 3 aprilie 2011. La şedinţa au fost prezenţi Anna Susarenco -Reprezentantu Y-PEER MOldova,Viorica Gherman-Coordonator Programe SPFM, membri Y-PEER cit şi voluntarii SPFM.

Tot la şedinţa s-a dat start Campaniei de informare ,,Pro-Sănătatea" campanie care va dupa 2 luni (aprilie-mai).

Menţionez că Rețeaua de Tineri Educatori de la Egal la Egal (Y-PEER) reprezintă o inițiativă inovativă, complexă, pentru tineri care se afla sub egida UNFPA, Fondul ONU Pentru Populație (www.unfpa.md). Y-PEER este o rețea compusă din mai mult de 500 organizați non profit , neguvernamentale și guvernamentale; peste 5 000 de tineri din întreaga lume sunt membri ai acestei rețele. Acești tineri lucrează în mai multe domenii ce țin de sănătatea și drepturile sexual reproductive ale tinerilor. Rețeaua este susținută la nivel național și regional de mai mulți parteneri precum: MTV-Staying Alive, FHI, Youth NET, USAID, UNAIDS, WHO, UNICEF, UNESCO, WB, UNODC.

Chiper Nina / nina_91x@yahoo.com

http://ninachiperi.wordpress.com/