Marile personalităţi nu se nasc, ci se dezvoltă, chiar şi în familiile social-vulnerabile

„Personalitatea este pentru om ceea ce este parfumul pentru o floare.”

Charles Schwab

 

PIC_0254Cel mai important produs al vieţii unui om este propria personalitate. De capacitatea fiecăruia de a se concentra asupra propriei dezvoltări depinde dacă acesta, într-un sfîrşit se poate numi un om realizat sau nu.

Membrii Centrelor Educaţionale din satele Mitoc, Mălăieşti şi Neculăieuca,raionul Orhei, alături de Svetlana Taras, pshiholog în cadrul proiectului “O nouă şansă pentru viaţă ” implementat de Asociaţia Obştească „Femeia Modernă” cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova, au încercat să sesizeze unicitatea şi complexitatea fiecăruia dintre particpanţi, ca entitate umană dotată cu raţiune, emoţii şi voinţă.

În cadrul seminarului Pshihologul a captat atenţia copiilor, de la bun început, prin filmuleţele „Să ai cîte puţin din toate” şi „Mîna Fermecată”. Activitatea introductivă a constituit punct de plecare spre discuţia despre trăsăturile de personalitate: sensibilitate, curaj, solidaritate, bunătate, pace interioară, smerenie si acceptare, amor propriu, credinţă, sinceritate, prietenie, speranţă, înţelepciune.Ulterior problematizarea şi brainstormingul au constituit activităţi de plecare spre abordarea noţiunii şi sferei de personalitate. Tangenţial au abordat şi factorii determinării personalităţii.

Provocarea trainigului a fost desenarea profilului mîinii de către fiecare participant şi transmiterea ei pe cerc, astfel încît fiecare să descrie proprietarul cu diverse trăsături. Ulterior, după ce fiecare dintre aceastea a parcurs tot cercul şi participanţii au avut posibilitatea să descrie pe fiecare cu un calificativ, însuşire, metaforă, foile reîntoarse la proprietar au constituit obiectul de studiu, analiză şi conversaţie.

Au explicat faptul că portretul primit este profilul lor ca actori sociali – modul în care suntem văzuţi, descrişi şi apreciaţi în complexa reţea psihosocială.

Concluzia majorităţii participanţilor a fost că o parte din cele primite coincide cu opinia lor despre sine însuşi, ceva a fost nou, asupra căreia ar fi bine să reflecteze şi există şi ceva cu care nu sunt de acord asupra viziunii celorlaţi.

În final, provocarea cu nuanţă psihologică a fost imaginea mintală – „Metafora schimbării”, astfel încît participanţii au avut şansa ca la nivel mintal să decidă şi să facă primii paşi spre schimbare.

În conluzie participanţii au dedus că „schimbarea e un proces foarte dificil, imposibil de a-l realiza în cîteva clipe, dar conştientizarea necesităţii şi laturilor schimbării este un pas primordial” iar  „micile schimbări sunt generatoare de schimbările ample în viaţă”

Activităţile din cadrul Centrelor Educaţionale pentru Tineri din satele Mălăieşti, Mitoc şi Neculaieuca sunt organizate în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru viaţă” implementat de către Asociaţia Obştească „Femeia Modernă” cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.

 

„Personalitatea nu se capătă, se cucereşte ”

Dimitri Gusti