EoI21/02288: EU4MD/ Program de asistență financiară nerambursabilă pentru antreprenoriProgramul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” lansează Programul de asistență financiară nerambursabilă pentru reprezentanții sectorului privat din regiunile Cahul si Ungheni, Ediția 2021. Apelul de propuneri de proiecte este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu suportul financiar al Uniunii Europene. 

Scopul Apelului este de a acorda sprijin noilor afaceri, precum și accelerarea companiilor existente din zonele urbane și rurale din regiunile Cahul si Ungheni, în special a celor conduse sau care au un impact pozitiv asupra femeilor, bărbaților și tinerilor și un grad sporit de inovare și digitalizare a afacerii și un impact pozitiv asupra mediului. Va fi lansat un mecanism de sprijin financiar (care presupune achiziționarea de echipamente / bunuri / lucrări / servicii), însoțit de un program de mentorat  pentru a stimula cultura antreprenorială în regiunile cheie Ungheni şi Cahul.

Prin intermediul procedurilor transparente și competitive de evaluare vor fi selectate:

  • 6 entități din fiecare regiune vor beneficia de asistență financiară în mărime de până la 30 000 EURO fiecare, companii existente din mediul rural și urban care vor să-și extindă afacerea;
  • 6 entități din fiecare regiune vor beneficia de o asistență financiară cu o sumă maximă de 25 000 EURO fiecare, companii existente din mediul urban și noi create din mediul rural care vor să lanseze inițiative inovatoare;
  • 1 entitate din fiecare regiune va beneficia de o asistență cu o sumă maximă de 20 000 EURO pentru proiect de antreprenoriat social.

Pentru detalii privind contextul lansării apelului, domeniile eligibile de finanțare, condițiile de aplicare, regulile și procedurile de înaintare a propunerilor de proiecte, regasiti mai jos:

  • Scrisoarea de invitatie
  • Ghidul Aplicantului
  • Anexa 1 - Cerere de Aplicare
  • Anexa 2 - Formular de Buget
  • Anexa 3 - Formular de Declaratie
  • Anexa 4 - Formular al Planului de Afaceri
  • Intrebari si Rapunsuri

Documentele enumerate mai sus pot fi accesate pe urmatorul link https://sc.undp.md/tnddetails2_1/2288/

Cererile și setul de documente pentru participare la Program vor fi adresate doar in format electronic. Sunt acceptate doar aplicațiile electronice, adresate la ambele adrese de e-mail: lilia.surdu@undp.org si viorica.didilica@undp.org (conform instructiunilor din Ghidul Aplicantului pe urmatorul link https://sc.undp.md/tnddetails2_1/2288/)

Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 iunie 2021, ora 17.00. Dosarele depuse după termenul limită indicat, nu vor fi admise pentru participare în cadrul Concursului de asistență financiară nerambursabilă.

Contacte:
Ms. Lilia Surdu, e-mail: lilia.surdu@undp.orgArticolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet