Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, cu suportul financiar al PNUD Moldova, anunță concurs de granturi mici pentru biblioteciImportanța educației electorale și a culturii electorale a devenit o componentă foarte valoroasă pe parcursul ultimilor ani. În sondajele opiniei publice, cetățenii se arată descurajați, deziluzionați și dezinteresați de procesele electorale, cu o rată scăzută de încredere în instituțiile statului de drept și în procedurile democratice. De remarcat că studiile sociologice interne ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) și Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) demonstrează legătura dintre educația/ informarea electorală și încrederea în rezultatele alegerilor.

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, cu suportul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, anunță concursul de selectare a propunerilor de proiect pentru dezvoltarea/crearea sau extinderea/diversificarea serviciilor de educație civică și electorală adresate alegătorilor și viitorilor alegători prin intermediul bibliotecilor.

Programul de granturi mici „Bibliotecile – puncte de educare a alegătorilor” se desfășoară în cadrul proiectului PNUD „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente", implementat în parteneriat cu CICDE, cu suportul financiar al poporului american, oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Suma totală oferită în cadrul Programului de granturi mici „Bibliotecile – puncte de educare a alegătorilor” este de 125 000 lei, iar un grant nu trebuie să depășească suma de 25 000 lei. Toate activitățile proiectului trebuie planificate astfel încât să se încheie nu mai târziu de 30 octombrie 2021.

Scopul și prioritățile Programului de granturi mici:

Programul are scopul de a capacita bibliotecile publice pentru a deveni puncte de educare a alegătorilor și de diseminare a informației utile privind democrația participativă și procesele electorale din Republica Moldova.

O prioritate a programului este oferirea educației civice și electorale incluzive realizate prin valorificarea principiilor accesibilității, non-discriminării și egalității de gen.

În cadrul concursului vor fi selectate minim cinci (5) biblioteci publice care vor beneficia de suport în implementarea inițiativelor inovative menite să educe alegătorii și viitorii alegători în spiritul democratic.

Eligibilitate:

Pentru a fi considerați eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie biblioteci publice (pot aplica la proiect prin intermediul administrației publice locale (APL) sau a organizațiilor neguvernamentale);

b) să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar;

c) în cadrul prezentului concurs, solicitanții pot depune maxim o propunere de proiect.

Beneficiarii instruirilor desfășurate de către CICDE pentru bibliotecari-/e pe parcursul anilor 2018 – 2021 vor avea prioritate.

Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect:

La 18 mai 2021 va fi desfășurată o sesiune de informare pentru persoanele interesate să trimită dosarele de proiect. Pentru participare, vă rugăm să completați formularul de aici  https://forms.gle/pV7aq31Epw5pw7dBA. Întrebările privind concursul de granturi mici pot fi trimise în prealabil la info@cicde.md cu subiectul „Întrebare concurs de granturi mici „Bibliotecile – puncte de educare a alegătorilor”.

Propunerile de proiect vor fi transmise prin e-mail la adresa info@cicde.md cu titlul mesajului „Granturi_CICDE_Bibliotecile –puncte de informare a alegătorilor”

Dosarul va conține:

- Formularul de aplicare (format Word)

- Bugetul proiectului (format Excel)

Regulamentul concursului și fișierele pot fi descărcate în format editabil mai jos.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 30 mai 2021, ora 23:59.

Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor examinate.

Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul concursului.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet