Asistent pe implementarea Planului de acțiuni privind strămutarea în cadrul Proiectului de Dezvoltare a sistemului Electroenergetic din Republica MoldovaAsistent pe implementarea Planului de acțiuni privind strămutarea în cadrul Proiectului de Dezvoltare a sistemului Electroenergetic din Republica Moldova

Asistent pe implementarea Planului de acțiuni privind strămutarea în cadrul Proiectului de Dezvoltare a sistemului Electroenergetic din Republica Moldova (Resettlement Action Plan – RAP)

 

Cerințe:

 • Acordarea asistenței juridice de specialitate necesare implementării RAP-lui;
 • Examinarea demersurilor și reclamațiilor, cererilor, documentelor legale, cu formularea propunerilor privind soluționarea acestora;
 • Asigurarea/pregătirea/realizarea tuturor activităților aferente procedurii de expropriere în cadrul Proiectului.
 • Ținerea lucrărilor de secretariat, inclusiv întocmirea proceselor-verbale a ședințelor Comisiei de soluționare a întâmpinărilor întemeiată în conformitate cu hotărârea de Guvern (Act de expropriere) pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești–Chișinău;
 • Structurarea și arhivarea documentației aferente îndeplinirii sarcinilor atribuite în cadrul Proiectului în mod corespunzător (în format electronic și pe suport de hârtie), în conformitate cu cerințele Instituțiilor Internaționale de Finanțare, Guvernului Republicii Moldova și a Regulamentului intern UCIPE;
 • Alte sarcini atribuite de Angajator.

Calificări

 

 • Studii universitare în jurisprudență;
 • Experiență profesională relevantă în domeniul jurisprudenței de cel puțin 2 ani;
 • Cunoașterea limbii române și rusă. Limba engleză (va constitui un avantaj);
 • Abilități de lucru la calculator (Windows, Microsoft Office și Internet);
 • Personalitate echilibrată, cu abilități excelente de comunicare și interpersonale;
 • Abilitatea de a păstra calmul în situații încărcate emoțional;
 • Acceptă feedback constructiv într-un mod pozitiv și este capabil să facă față deficiențelor/situațiilor de criză.

 

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa de e-mail: mepiu@mepiu.md

Data limită de aplicare este 5 Aprilie 2024.

Vor fi contactați doar candidații care vor întruni cerințele specifice funcției, în conformitate cu cerințele anunțului.