AOPD anunță concurs de selectare a unui consultant în vederea capacitării organizațiilor membre în elaborarea rapoartelor de monitorizareAOPD anunță concurs de selectare a unui consultant în vederea capacitării organizațiilor membre în elaborarea rapoartelor de monitorizare

Titlul funcției: Servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică) în vederea capacitării a trei organizații membre ale AOPD pentru elaborarea rapoartelor de monitorizare a trei politici publice.

Proiect: ”Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”.

 

Scopul proiectului:  Sporirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea mecanismelor de implementare a politicilor de incluziune și a cadrului legislativ general.

Informație generală / Context:

AOPD implementează în perioada ianuarie – decembrie 2024, ”Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.

Scopul serviciilor de consultanță constă în amplificarea capacităților membrilor în monitorizarea politicilor publice din perspectiva asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități și elaborare de rapoarte.

Consultantul/a va oferi mentorat pentru trei organizații membre AOPD selectate în analiza și monitorizarea a trei documente de politici, la nivel național sau local.

Activitatea are drept obiectiv capacitarea membrilor în utilizarea metodelor de monitorizare a politicilor publice și elaborarea rapoartelor de monitorizare.

 

Responsabilitățile expertului:

Nr.

Activitatea

Nr. de zile de consultanță

1.      

Asigură formarea reprezentanților organizațiilor membre privind metodologia de monitorizare a documentelor de politici;

2

2.      

Asigură suport organizațiilor membre în elaborarea planurilor de monitorizare și organizarea activității de colectare a datelor;

6

3.      

Acordă suport organizațiilor în colectarea datelor (suport în elaborarea chestionarelor, ghidurilor de focus grupuri);

6

4.      

Suport în analiza, sistematizarea și interpretarea informațiilor colectate de organizațiile monitoare, elaborarea concluziilor și recomandărilor;

6

5.      

Suport în elaborarea rapoartelor de monitorizare a documentelor de politici.

11

7.

Participă la acțiunile de advocacy privind prezentarea rezultatelor procesului de monitorizare și diminuarea inegalităților față de persoanele cu dizabilități. 

1

8.

Realizarea raportului de consultanță.

1

TOTAL

33

 

 

 

Produsul final realizat:

3 rapoarte de monitorizare a politicilor publice elaborate de organizațiile membre cu suportul  expertului.

 

Calificările consultantului:

  • Studii superioare în domeniul juridic / ştiinţe politice/ sociale /economice sau administrative, finalizate prin diplomă de licenţă sau echivalent;
  • Experiență în monitorizarea și evaluarea politicilor publice;
  • Experiență de formator în domeniul instruirii interactive;
  • Abilităţi de lucru în echipă;
  • Abilităţi de analiză;
  • Cunoaşterea limbii române și ruse.

Dosarul candidatului va include:

- Ofertă financiară care va fi calculată reieșind din valoarea impozabila în MDL a unei zile lucrătoare, echivalentul a 8 ore lucrate;

- CV-ul candidatului care demonstrează experiența de lucru în monitorizarea politicilor publice și elaborarea de rapoarte.

Depunerea dosarului:

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate până la data de 05 februarie 2024, inclusiv.

Setul de documente va fi expediat electronic, la adresa de email: info@aopd.md, cu textul: „Servicii de consultanță”.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.