Solicitare oferta mobilierCaiet de sarcini

Mobilier pentru serviciul sociale Echipa Mobilă

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova  (AOPD)  selectează oferte de prețuri pentru achiziționarea  mobilierului pentru biroul Serviciului Social Echipă Mobilă.

  1. Context

AOPD implementează Proiectul ”Extinderea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități din mun. Chișinău” în parteneriat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, din resursele Uniunii Europene, conform contractului nr. G15191 din 16.12.2021, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în  parteneriat cu Instituția Privată Keystone Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis în perioada 01 ianuarie 2022-31 august 2023.

În scopul amenajării spațiului /biroului destinat funcționării echipei mobile AOPD achiziționează următoarele unități de mobilier, pentru care solicită oferte de prețuri:

 

Nr

Denumire

Cantitate

Parametri

1.       

Masă de birou cu sertare

4

130x70 cm

2.       

Dulap pentru haine

1

200x80x45 cm

3.       

Dulap pentru mape cu rafturi si deschise si închise

2

200x80x45 cm

4.       

Tumba cu sertare

1

100x80x45cm

 

Dosarul furnizorului de mobilier va include:

 

1) Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor) sau copia Deciziei de înregistrare a persoanei juridice;

2) Documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate; Schița mobilierului.

3) Oferta de prețuri. (Ofertele vor conține informația despre prețul, descrierea bunului sau serviciului, denumirea ofertantului, adresa, telefonul, data sau perioada valabilității ofertei, termenul de garanție, semnătura reprezentantului companiei)

 

Ofertele de preturi vor include:

  • Costul unității de mobilier cu caracteristici și parametri
  • Costul va fi indicat în lei cu cota TVA 0 (proiectul beneficiază de scutiri de taxe la achiziții de bunuri si servicii);
  • Costul serviciilor de asamblare, în cazul în care mobilierul va fi livrat neasamblat;
  • Costul serviciilor de livrare. Termeni de livrare.
  • Oferta poate include costurile pentru toate pozițiile solicitate sau selectiv pentru cele disponibile.

 

Pachetul de documente va fi depus până la data de 13 septembrie 2022

Documentele semnate/ștampilate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail info@aopd.md cu mențiunea  Oferta mobilier Serviciul Echipa Mobila.

 

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 079222505 sau la adresa de e-mail menționată.