Anunț de selectare a unui consultant/consultantă sau companie de consultanță în prestarea serviciilor de mentoratContext:

Începând cu iulie 2022, Centrul CONTACT, în calitate de partener regional în regiunea de dezvoltare Centru, a dat start proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” care se desfășoară cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În acest context, Centrul Contact, anunță concurs pentru selectarea unui consultant/consultantă sau companie de consultanță în prestarea serviciilor de mentorat în cadrul programului de dezvoltare a ONG-urilor beneficiare de grant din cadrul proiectului „Societatea civilă împotriva corupției”.

Scopul programului este dezvoltarea capacităților ONG-urilor beneficiare de grant din cadrul Programului de Granturi Locale pentru Regiunea de dezvoltare Centru, pentru a contribui la sporirea competențelor organizaționale de realizare a misiunii organizației, prin intermediul unui program de dezvoltare organizațională, pentru  managerii, lideri și coordonatori de programe din cadrul ONG-urilor.  

Grup țintă: 15 ONG-uri beneficiare de grant.

În cadrul acestul concurs vor fi recrutați experți în următorul domeniu de mentorat:

 1. Consultant/Consultantă în IT;

Consultant/consultantă sau companie de consultanță vor îndeplini următoarele sarcini:

Fiecare organizație, beneficiară de grant al proiectului va avea parte de 1 zi de consultanță. În caz că organizația va necesita mai multe zile de lucru, va fi discutat fiecare caz individual. O zi de lucru presupune/8 ore: Modul de organizare online – 2 sesiuni (a câte 3 ore pentru fiecare sesiune), pregătire (1 oră), raportare (1 oră) și fizic – la sediul fiecărei organizații (5-6 ore), pregătire (1 oră), raportare (1 oră).

Cine poate candida?

 1. Persoane fizice, care dețin studii și experiență în domeniile menționate (juridic, financiar/contabil, lobby/advocacy, management instituțional și al politicilor, comunicare, etc.), în acest caz, se va specifica domeniul, pentru care candidatul/a exprimă interes în scrisoarea de intenție, iar grupul de experți integral va fi selectat de echipa CONTACT.
 2. Companii care dețin consultanți/consultantete și pot acorda consultanță în domeniul IT și alte necesități ale organizațiilor care vor apărea după evaluarea inițială a necesităților organizațiilor beneficiare.

Perioada de prestare a serviciilor de mentorat este:  septembrie - decembrie 2023.

Responsabilitățile consultantului/consultantei sau companie:

 • Participarea la identificarea nevoilor de dezvoltare a organizațiilor beneficiare și elaborarea unui plan de subiecte ale consultațiilor;
 • Prestarea serviciilor de consultanță conform planului aprobat cu echipa de proiect;
 • Elaborarea raportului pentru consultațiile acordate, cu includerea fotografiilor și recomandărilor, sugestiilor de rigoare.

Livrabile și termeni:

Nr.

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

1.

Participarea la identificarea nevoilor de dezvoltare și consolidare ale organizațiilor beneficiare;

Agendă draft a sesiunilor de mentorat cu fiecare organizație beneficiară  (15 organizatii)

15 septembrie 2023

2.

Elaborarea unui plan de subiecte ale consultațiilor aprobat de organizația beneficiară;

Plan de acțiuni de mentorat pentru fiecare organizație

15 octombrie 2023

3.

Rapoarte de progres/activitate pentru fiecare organizație beneficiară.

15 rapoarte de progres care includ concluzii și recomandări, foto, liste, alte materiale pentru fiecare organizație beneficiară de mentorat

20 decembrie 2023

Cerințe față de consultant/consultantă sau companie de consultanță:

Experți independenți:

 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/consultant în domeniul de referință;
 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Abilități de vorbire/scriere și editare a textului în limba română;
 • Abilități de facilitare a activităților comunitare, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască mediul online, instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și diferite grupuri;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Companie de consultanță:

 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/consultant în domeniul de referință;

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună prin e-mail dosarul, care să conțină:

 • CV-ul actualizat al candidatului/tei, sau CV-ul companiei în cazul persoanei juridice;
 • Oferta financiară în Euro net per consultație.

Notă! În atenția persoanelor juridice: Achizițiile efectuate, de către Centrul CONTACT, în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Pachetul de documente justificative va fi prezentat la cerere. După caz: persoanele juridice vor include extras de înregistrare al companiei.

Dosarul va fi depus în limba română la adresa: info.ong.contact@gmail.com  cu specificarea subiectului: Program de mentorat/beneficiari de grant GIZ.

Termenul limită de aplicarea este 21 august 2023.

Pentru informații suplimentare puteți contacta: Liliana Porumb, consultantă în cadrul proiectului „Societatea civilă împotriva corupției”, email: lporumb@contact.md  

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele.