Angajăm consultant/ă în comunicare publică și organizarea evenimentelorContext

Pe parcursul anului 2023, Asociația Obștească Coaliția „Vocea Romilor” din Republica Moldova implementează proiectul „Promovăm politici din perspectiva drepturilor omului și egalitatea de șanse”. Iniţiativa are scopul de a consolida capacitățile Coaliţiei „Vocea Romilor” în elaborarea şi evaluarea politicilor publice la nivel național și local, inclusiv în implementarea „Programului pentru susținerea populației de etnie Romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025” (aprobat prin HG 576/2022). Proiectul este implementat cu suportul Fundației Est-Europene din Moldova, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

În cadrul proiectului „Promovăm politici din perspectiva drepturilor omului și egalitatea de șanse”, AO Coaliția „Vocea Romilor” își propune angajarea unui/unei consultant/ă în domeniul comunicării publice și organizării evenimentelor din cadrul proiectului.

 1. Obiectiv

Pentru fortificarea vizibilității publice, AO Coaliția „Vocea Romilor” anunță concurs pentru selectarea unui/unei consultant/ă, pentru prestarea serviciilor de comunicare publică și promovarea evenimentelor organizate în cadrul proiectului „Promovăm politici din perspectiva drepturilor omului și egalitatea de șanse”, implementat de AO Coaliția „Vocea Romilor”

 1. Scopul

Specialistul în Comunicare publică va administra și actualiza conținutul pe paginile de socializare și va promova activitățile organizației; va contribui la fortificarea vizibilitatea publică a organizației pe plan extern și intern. Va comunica cu membrii CVR pentru organizarea și participarea la evenimentele interne ale platformei.

 1. Sarcini

Va asigura comunicarea internă între membrii platformei, conform Standardelor la care trebuie prestată activitatea (măsurabilă) a Secretariatului, conform indicatiilor Managerului de proiect;

-           Va elabora procesele verbale / notele informative ale ședințelor organizate în cadrul platformei CVR și le va expedia Managerului de proiect;

-           Va răspunde de pregătirea și organizarea ședințelor/seminarelor/atelierilor de lucru și de elaborarea / completarea listei participanților;

-           Va gestiona și actualiza săptămînal pagina de socializare a Coaliției „Vocea Romilor-CVR”, unde vor fi plasate lunar cel puțin 4 postări de promovare a activităților din cadrul proiectului;

-           Va fi responsabil/ă de procesul de comunicare și invitare la ședințele CVR a 10 OSC-uri rome, membri ai Consiliului de administrare a CVR.

-           Va gestiona corespondența (pe suport de hârtie și electronică) a Secretariatului CVR cu instituțiile administrației publice locale/centrale și partenerii internaționali de dezvoltare;

-           Va promova obiectivele proiectului prin intermediul mass-media;

 1. Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a managerului de proiect. Locul de desfăşurare a activităţii: sediu şi deplasări periodice în teren (localitățile dens populate de romi).

 1. Cerințe fată de oferta financiară

Ofertantul va elabora oferta financiară reieșind din numărul de zile necesare pentru realizarea produsului. Oferta va fi prezentată în MDL și va conține suma brută.

 1. Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada lunilor iunie – decembrie 2023. Numărul maxim de zile care pot fi tarifate pentru realizarea sarcinii este de 35 zile.

 1. Cerințe fată de candidat
 2. Experienţă de lucru într-o poziţie similară.
 3. Cunoașterea modalităților specifice de promovare pentru platformele sociale: Facebook.
 4. Participa la crearea, implementarea și gestionarea campaniilor publicitare pe online;
 5. Prezența la evenimentele organizate precum: seminare, conferințe, ședințe de lucru, activități ale Secretariatului CVR, pentru realizarea materialului foto/video, care va fi utilizat pentru crearea postărilor online în timpul desfășurării evenimentului și post-eveniment;
 6. Creativitate, inițiativă și dinamism (capacitatea de a genera idei productive).
 7. Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
 8. Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
 9. Experiență de lucru în domeniul dat, organizații non-guvernamentale locale, naționale, organizații internaționale va constituie un avantaj;
 10. Cunoașterea limbii romani va constitui un avantaj.

 

8. Procedura de aplicare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisorea de intenție;
 • Oferta financiară (semnată și datată) reieșind din numărul de zile estimate şi onorariul brut per zi.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: experiența persoanei, costul serviciilor.

Dosarul va fi trimis prin e-mail la adresa: vocearomilor@gmail.com cu mențiunea „Consultant comunicare și organizare” până la data de 15 iunie 2023.

Cererile de informații adiționale privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică allamarin7@yahoo.com  

Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

[1] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133208&lang=ro

[2] https://www.facebook.com/profile.php?id=100067825921996

Articol adaugat de: Coaliția Vocea Romilor
Alte articole de la acest autor: