Centrul de Drept al Avocatilor angajeaza Specialist politici egalitate de gen  și drepturile femeilorCentrul de Drept al Avocatilor angajeaza Specialist politici egalitate de gen  și drepturile femeilor

Centrul de Drept al Avocatilor angajeaza Specialist politici egalitate de gen  și drepturile femeilor

Centrul de Drept al Avocatilor(CDA) angajează specialist dezvoltare servicii sociale pentru unitatea de implementare din cadrul Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei.

TERMENI DE REFERINȚĂ

Titlul postului:

Specialist politici egalitate de gen  și drepturile femeilor

Loc de serviciu:

Chisinau

Tipul contractului:

Contract de prestare de servicii

Loc:

 

Data publicării:

31 martie 2023

Termenul limită de depunere a CV:

14 aprilie 2023

Domenii-cheie ale responsabilității

 1. Asigurarea introducerii principiilor egalității de gen în legislația națională și acordarea de sprijin Ministerului în acest sens;
 2. Monitorizarea principalelor repere pentru condiții egale pentru bărbați și femei;
 3. Elaborarea de rapoarte informative
 4. Dezvoltarea de măsuri pozitive pentru promovarea angajării femeilor și sprijinirea femeilor pentru revenirea la muncă după concediul de maternitate;
 5. Raportarea către structurile de specialitate asupra indicatorilor de asigurare a politicilor de egalitate de șanse de gen;
 6. Acordarea sprijinului Ministerului și ANAS în contextul dezvoltării de noi servicii sociale pentru îmbunătățirea politicilor de gen.

Calificări și competențe necesare:

Calificări academice:

 • Diplomă universitară.

Experiență și cunoștințe:

 • Experiența anterioară de lucru în domeniu poate fi considerată un avantaj
 • Bune abilități organizaționale și de gestionare a timpului.
 • Competență în Excel, Word, Power Point, utilizarea bazelor de date

Competențele:

 • Bune abilități analitice și bune abilități de comunicare orală și scrisă.
 • Capacitatea de a lucra eficient sub stres și în situații de criză.
 • Sensibilizarea culturală și de gen.
 • Fluență în limbile română, rusă, engleză

CDA se angajează să asigure diversitatea forței de muncă. Sunt încurajate să aplice femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, LGBTQI+, precum și refugiații și alte persoane care  au dreptul legal de a lucra în Republica Moldova.

Vă rugăm să furnizați detalii în CV cu privire la angajările anterioare și două referințe.

 

Vă rugăm să trimiteți o scrisoare de intenție și CV-ul la law-center@cda.md .  Solicitanții selectați vor fi contactați prin e-mail.