BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al Direcției FinTechBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al Direcției FinTech

Scopul general al postului:

Participarea în cadrul proceselor de identificare, analiză a oportunității și promovare a tehnologiilor financiare noi în domeniul serviciilor financiare și de plată.

Principalele atribuții funcţionale:

1. Reprezentarea Băncii Naționale ca punct de contact dedicat entităților Fintech pentru a oferi îndrumări și interpretări a cadrului de reglementare în legătură cu soluțiile inovatoare în domeniul serviciilor financiare și de plată;

2. Cooperarea cu entități Fintech, start-upuri și alte autorități cu scopul final de a contribui la asigurarea funcționării stabile și eficiente a infrastructurilor pieței financiare ținând cont de apariția de soluții inovatoare în domeniul plăților și serviciilor financiare;

3. Analiza evoluției pieței financiare și de plăți, în ceea ce privește conformitatea produselor și serviciilor inovatoare cu cerințele legale în vigoare;

4. Identificarea inovațiilor globale și regionale din sectorul financiar aplicabile național;

5. Formularea propunerilor privind poziția instituțională asupra tehnologiilor noi, oportunităților tehnologice și riscurilor ce le implică;

6. Evaluarea impactului Fintech asupra pieței serviciilor financiare și de plată, identificarea măsurilor de gestiune a riscurilor aferente interacțiunii participanților la piața serviciilor financiare și de plată.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare absolvite cu examen de licență sau studii de master, pentru absolvenții sistemului Bologna, în domeniul economic– financiar/bancar/legal/tehnologic;

2. Experienţă de muncă de minim 3 ani în domeniul economico–financiar, bancar, legal sau tehnologic;

3. Experiență în materie de plăți și legislație în domeniul plăților;

4. Cunoștințe tehnice în materie de infrastructură tehnologică și legislație relevantă pentru sectorul financiar tradițional, companii Fintech, și pentru tehnologii noi;

5. Competențe digitale avansate;

7. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

Certificări internaționale reputabile pe domeniile de finanțe sau tehnologie

Competențe comportamentale:

Integritate, responsabilitate, profesionalism, planificare și organizare, capacitatea de a lua decizii, viziune, gândire strategică, leadership, flexibilitate și disponibilitate la schimbare;

Abilități și atitudini:

Abilități de comunicare interpersonală, abilități analitice, gândire creativă nelineară, abilitatea de a genera idei și soluții.

 Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală
  • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
  • Mediu de muncă modern și prietenos
  • Flexibilitate în programul de muncă
  • Pachet salarial competitiv
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 03 aprilie 2023.

! Depunerea CV-ului:   Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

 Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia recomandată:

1.  Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

2.  Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;

3.  Inovații tehnologice financiare în domeniul serviciilor financiare și de plată.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0