Inițiativa Moldova pentru Pace angajează secretar / secretară a inițiativei„Moldova pentru Pace” este o inițiativă civică creată pentru a oferi asistență refugiaților în urma invaziei ruse în Ucraina. De la începutul războiului, am contribuit la eforturile de gestionare a fluxului de migrație din țara vecină. Lucrăm pe mai multe direcții: asigurare cu produse (alimentare, de igienă, pentru copii), identificarea de cazare și transport gratuit, protecția drepturilor omului, gestionarea voluntarilor, oferirea de informație corectă și actualizată etc. Inițiativa activează sub umbrela legală a câtorva ONG, este structurată în 11 departamente și cuprinde în jur de 100 de persoane.

Secretarul/a Inițiativei este responsabil/ă de coordonarea și implementarea activităților Inițiativei. În contextul coordonării activităților inițiativei va fi responsabil/ă de:

 • Asigură comunicarea internă între membrii Inițiativei și informează membrii inițiativei despre solicitările adresate Inițiativei;
 • Organizează întâlnirile între membrii Inițiativei, precum și întâlnirile cu delegații internaționale, finanțatori, reprezentanții organelor de stat;
 • Participă la seminare, conferințe şi alte evenimente în numele Inițiativei sau coordonează procesul de alegere și delegare a membrilor inițiativei care vor participa la seminare, conferințe și alte evenimente din numele Inițiativei;
 • Pregătește ședințele Adunării Generale şi întocmește procesele verbale;
 • Preia solicitările organizațiilor interesate să devină membri ai Inițiativei şi le transmite  spre analiză şi aprobare Adunării Generale;
 • Transmite deciziile Adunării Generale, membrilor Inițiativei prin canalele de comunicare a Inițiativei;
 • Identifică nevoile de instruire continuă a membrilor inițiativei și să elaboreze Planul de formare și dezvoltare;
 • Evaluează procesele de lucru din cadrul Inițiativei și vine cu propuneri de modificare/ajustare a politicilor și procedurile interne ale inițiativei;
 • Se implică activ în procesul de elaborare a documentelor interne noi (politici și proceduri, regulamente) specifice activităților Inițiativei;
 • Elaborează Raportul anual de activitate al Inițiativei, în baza rapoartelor prezentate de departamentele Inițiativei;
 • Participă, împreună cu coordonatorul/a de comunicare la implementarea Strategiei de Comunicare a inițiativei;
 • Participă la activitățile de fundraising ale Inițiativei: întâlniri cu donatorii și partenerii, scrierea de proiecte ;
 • Alte activități care vor crea coeziune în inițiativă și vor contribui la dezvoltarea acesteia. 

2. Profil, calificări şi deprinderi:

 • Cunoștințe, experiență sau studii în domeniile: administrație și management; psihologie, drepturile omului, alte domenii relevante;
 • Experienţă în activitatea ONG-urilor, managementul organizațional şi financiar al proiectelor de dezvoltare şi de cooperare cu ONG-uri şi mass-media;
 • Experienţă de lucru minim 3 ani în proiecte, organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice sau organizaţii internaționale în domeniul umanitar sau drepturilor omului;
 • Abilități de analiză şi sistematizare, comunicare, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse și engleze.

3. Condiții de muncă:

 • Orar zilnic de muncă;
 • part-time regim hibrid, 4 ore pe zi, de luni până vineri.

4. Dosarul candidatului va include:

-   Curriculum vitae actualizat;

-   Scrisoare de intenţie de minim 300 și maxim 800 de cuvinte care să includă motivele pentru care aplicantul consideră că este candidatul potrivit pentru acest post;

-   Indicarea în scrisoare a două persoane de referinţă şi datele de contact ale acestora.

5. Procedura de aplicare:

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 24 martie 2023, ora 23.59.

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de moldovapentrupace@gmail.com cu mențiunea “concurs selecție Secretar/ă Inițiativa” 

Articol adaugat de: Daniela Cutu