BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de raportarea financiară și managerialăBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de raportarea financiară și managerială

Scopul funcției vacante: evidența costurilor pe centru de cost/venit/proiect, calcularea, verificarea și monitorizarea costurilor și prețurilor serviciilor, analiza indicatorilor financiari ai BNM, elaborarea/modificarea/completarea/avizarea actelor normative interne, externe și altor documente aferente activității secției.

Obiectivele postului:

 1. Eficiență sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp și cele la nivel de sistem informațional;
 2. Respectarea prevederilor IFRS și cadrului legal în vigoare;
 3. Dezvoltare profesională continuă;
 4. Creșterea calității activității.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul evidenței contabile sau financiar-bancar cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările  (ex. GPA, etc.) , obţinute în ţara și/sau instituțiile de învățământ respective.  
 2. Experiență de minim 1 an în domeniul contabil sau financiar-bancar;
 3. Cunoștințe aferente actelor normative și legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenței contabile sau financiar-bancar, actelor normative ale BNM de care se va conduce în activitatea sa;
 4. Cunoștințe aferente principiilor, proceselor și standardelor pentru analiză și raportare;
 5. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
 6. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și a limbii engleze (nivel avansat);
 7. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, capacitatea de a rezolva probleme, planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă, învățare și dezvoltare continuă;
 8. Alte abilități și atitudini: 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • deținere de certificări internaționale în domeniu (ex. ACCA, DIpFR);
 • candidatul trebuie să posede abilitatea de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);
 • capacități analitice - abilitatea de a consolida, analiza, interpreta și prezenta raportări și /sau previziuni;
 • abilitatea de a planifica, implementa și administra informații financiare și sisteme de control;
 • orientare spre acțiune și rezultat;
 • atitudine pozitivă, constructivă.

Principalele atribuții funcționale:

 1. gestionează partea de analiză financiară și managerială prin realizarea de analize, evaluări, calcule de indicatori financiari, evoluții, sectoare, etc.
 2. dezvoltă metodologii privind generarea /perfectarea rapoartelor manageriale de evidență a costurilor pe centre de cost/centre de venit/proiect;
 3. gestionează partea de calcul a costurilor și prețurilor serviciilor BNM, analiza costurilor interne ale BNM, participă la determinarea și verificarea normelor de consum, etc.;
 4. recepționează şi generalizează propunerile subdiviziunilor responsabile privind elaborarea Alocațiilor pentru investiții ale BNM, monitorizează executarea acestora în limita mijloacelor financiare planificate și întocmește raportul privind executarea alocațiilor;
 5. participă la procesul de dezvoltare și elaborare a cadrului metodologic și normativ aferent activității secției, metodologia și corectitudinea privind elaborarea procedurilor de alocare a costurilor, normelor de consum, precum și stabilirea prețurilor/costurilor serviciilor aferente activității BNM;
 6. verifică cheltuielile legate de solicitările de deplasare ale angajaților BNM peste hotarele RM;
 7. perfecționarea sistematică a nivelului personal de calificare a activității profesionale;
 8. alte funcții și atribuții ce ţin de activitatea Secţiei buget şi rapoarte manageriale la indicația conducerii subdiviziunii, conducerii Departamentului sau a conducerii BNM.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
 • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
 • Mediu de muncă modern și prietenos
 • Flexibilitate în programul de muncă
 • Pachet salarial competitiv
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 30 martie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.297-300, art.544 din 30.10.2015).
 2. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017;
 3. HG nr.10 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0