Termen extins: Anunț de angajare la funcția de Asistent social/Asistentă socialăProiectul ”Șanse egale la servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități și TSA” implementat de AO SOS Autism, în cadrul proiectului “Organizațiile societății civile  acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu A.O.Keystone  Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis, în baza contractului de Grant G15146 din 26.10.21, anunță concurs de angajare a personalului pentru Centru de zi

A.O. „SOS Autism”  în cadrul Acordului de colaborare între Consiliul Municipal Chișinău și A.O. “SOS Autism”  din 19.08.22 “Cu privire la crearea și dezvoltarea serviciului social “Centrul de zi ADIR pentru persoanele cu dizabilități și TSA” anunță concurs pentru funcția de Asistent social/Asistentă socială conform Termenilor de referință  următori:

I. Locul de muncă, funcția, programul de muncă, condițiile de salarizare:

1. Autoritatea publică: Direcția generală asistență  medicală si socială mun. Chișinău

2. Compartimentul: Centrul de zi ADIR pentru persoane cu dizabilități și TSA din municipiul Chișinău

3. Adresa: mun. Chisinau,  str. Nicolae Titulescu, 8.

4. Denumirea funcţiei: Asistent social/Asistentă socială

5. Nivelul de salarizare:  grila de salarizare, sporuri, premiu, adaosuri la salariu -  conform prevederilor Legii Nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

6.Programul de muncă – 8:00-17:00, cu o ora pauza de pranz, zile libere : sâmbăta, duminica.

II. Cerinţele funcţiei :

1. Studii: Diplomă universitară în domeniul asistenței sociale.

2. Experienţă profesională: Preferabil experienţă relevantă în sistemul protecției copilului, educațional.

3. Cunoştinţe:  legislaţia în domeniul  protecţiei  sociale, muncii, tehnicii securităţii şi activităţile în       situaţii excepţionale, cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Power Point, Internet etc.;

4. Abilităţi: relaționare interpersonală;  comunicare eficientă, planificare, organizare;  lucrul după un program solicitat, lucrul independent și  în echipă, integritate, spirit de iniţiativă, empatie, responsabilitate, capacitate de decizie, rezistenţă  la efort şi stres, respectarea confidențialității datelor la care are acces; asigurarea calității serviciilor; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

III. Descrierea funcţiei:

1. Scopul general și sarcinile de bază ale funcției: oferirea sprijinului persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora în soluționarea problemelor de ordin financiar, social, emoțional în scopul susținerii independenței, asigurării integrității familiei, evaluarea situației beneficiarilor și a familiilor acestora și identificarea unor strategii de adaptare și integrare socială;

2. Atribuțiile de serviciu: evaluarea situației beneficiarilor și a familiilor  acestora, identificarea unor strategii de adaptare și integrare socială prin identificarea și evaluarea situației beneficiarului și a familiei  acestuia,  formularea problemelor cu care se confruntă beneficiarul într-o anumită perioadă de timp și stabilirea nevoilor de suport; elaborarea și implemnetarea planurilor individualizate de asistență cu participarea beneficiarului, familiei lui și a principalilor  factori de decizie din comunitate; completarea dosarului beneficiarului, respectând confidențialitatea informațiilor; înregistrarea intervențiilor pentru fiecare beneficiar într-un registru; satisfacrea necesităților de asistență și suport ale beneficiarului, stabilirea parteneriatelor în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor prin asistența beneficiarului pentru a accesa și valorifica resursele și facilitățile comunității; crearea de grupuri de suport pentru beneficiar la nivel de comunitate; sprijinul și asistența pentru rezolvarea unor situații de criză; referirea beneficiarului către alte servicii; prezentarea rapoarelor de activitate; realizarea rapoartelelor  în conformitate cu cerinţele stabilite.

3. Alte atribuţii: participarea la instrurile și activitățile de dezvoltare profesională desfășurate în cadrul serviciului; respectarea secretului profesional, codul de etică și deontologie a asistentului social; participarea la organizarea seminarelor de formare pentru angajații Centrului în scopul diminuării sindromului arderii profesionale, înaintarea  propunerilor  pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului.

4. Responsabilităţi: respectarea  Regulamentului  intern al Centrului si a fișei de post, asigurarea calității și eficienței muncii pe care o desfășoară, păstrarea confidențialității  tuturor informațiilor colectate în timpul activității profesionale,  arhivarea  bazei de date, a dosarele beneficiarilor, ținerea registrului de evidență a activității asistentului social, intocmirea notelor  informative, etc.

Vă rugăm să prezentați  CV-ul și scrisoarea de intenție cu mențiunea “Angajare  Centrul de zi “ADIR”  pe  adresa  de e-mail: sosautism.rm@gmail.com

Termenul limită – 20 ianuarie, ora 18:00

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grenoble, 191, bl. G

Tel.: /+373/ 79665632 E-mail: sosautism.rm@gmail.com

Articol adaugat de: Viorica Vornicesku