DGPDC angajează pedagog / pedagogă  în cadrul Serviciului social ,,Centrul maternal de plasament pentru cuplul mamă-copil”Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de pedagog / pedagogă  în cadrul Serviciului social ,,Centrul maternal de plasament pentru cuplul mamă-copil”

 

Scopul general al funcției:

Prestarea serviciilor specializate în vederea asigurării protecţiei cuplului  mamă-copil și asigurării formării, menţinerii şi întăririi legăturilor familiale, ținând cont de necesitățile individuale de asistență și de dezvoltare ale acestora.

Sarcinile de bază:

 1. Evaluează, în baza interviului și a dosarului, situația beneficiarului;
 2. Propune soluții pentru integrarea socială și profesională a beneficiarului;
 3. Participă la ședințele echipei multidisciplinare, în scopul adoptării deciziilor privind asistența beneficiarului;
 4. Consiliază și informează beneficiarul cu privire la posibilitățile de accesare și valorificare a resurselor și facilităților comunității;
 5. Raportează Managerului Serviciului despre orice schimbare în situația beneficiarului, în scopul asigurării și depășirii situației de dificultate a acestuia;
 6. Completează dosarele beneficiarilor cu actele relevante după caz, conform prevederilor legale;
 7. Asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale.

Locul de desfășurare a activității: mun. Chișinău, str. Grenoble 165/3

Salariul funcției: Conform prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul de unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul pedagogiei, asistenței sociale, psihologiei.

Vechimea în muncă: 2 ani de experiență profesională în domeniul aferent funcției solicitate.

Cunoștințe:

 • Cunoașterea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice locale;
 • Cunoștințe teoretice și practice în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice;
 • Cunoașterea metodologiilor și standardelor internaționale în domeniu;
 • Cunoștințe IT la nivel de utilizator: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc.

Abilități: lucru cu informația, analiză și sinteză, gândire ordonată, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal și în scris, de a fi în măsură să expună clar și concis constatările, concluziile și recomandările.

Atitudini/Comportamente: responsabilitate, imparțialitate, conduită morală și profesională desăvârșită, spirit de inițiativă, lucrul în echipă, tact și pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă la adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță, nr. 3, sau la adresa de email veronica.procopii@pmc.md, Dosarul de concurs care conține:

 1. CV-ul;
 2. Copia diplomei de studii și a suplimentului la diplomă;
 3. Copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. Documente ce atestă experiența profesională.

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs: 08.02.2023, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare privind condițiile de desfășurare a concursului puteți contacta Direcția resurse umane la numerele de telefon: 022226098 sau 067443351, sau la adresa de e-mail: veronica.procopii@pmc.md, persoana responsabilă – Dna Veronica Procopii.

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.