Asistent social supervizor - analist de date în mun. ChișinăuAO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează Asistent social supervizor - analist de date în mun. Chișinău

OBIECTIVELE POSTULUI:

  • Verificarea, corectarea, analiza și evaluarea datelor

responsabilități:

Asistentul social supervizor - analist de date sub supravegherea Specialistului în protecția copilului

  • Ghidează operatorii locali cu privire la colectarea și introducerea datelor;
  • Verifică corectitudinea introducerii datelor, identifică erorile și le corectează cu contribuția operatorilor;
  • Asistă operatorii în procesul introducerii datelor;
  • Introduce datele colectate manual și coordonează completarea informației lipsă;
  • Verifica respectarea managementului de caz în raport cu cazurile considerate de operatori;
  • Analizează datele pentru ariile geografice de care este responsabil(ă);
  • Elaborează rapoarte, note informative etc.;
  • Participă la ședințe, sesiuni de instruire etc.

 Data începerii activităţii: Imediat

PROFILUL CANDIDATULUI:

Obligatoriu: Studii superioare în domeniul asistenței sociale, educației sau altele relevante.

Avantaje: Instruiri în domeniul Managementului de caz și în domeniul IT.

Cunoștințe: Management de caz. Protecția copilului.

Experiență: Constituie un avantaj

Limbi vorbite: Română și rusă/ sau ucraineană obligatoriu; engleza sau franceza vor constitui un avantaj.

Abilități: Comunicare eficientă, utilizare avansată a calculatorului, în special lucru în Excel și Word.

Atitudini: Toleranță, receptivitate, deschidere, obiectivism, responsabilitate.

CONDIŢII: Contract Individual de Muncă cu perioadă determinată de 5 luni și perioadă de probă de 1 lună

POZIȚIE: normă întreagă

Cerinţe de aplicare:

Data limită pentru depunerea dosarului: 20 ianuarie 2023.

CV în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu  și scrisoarea de motivare vor fi depuse la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – ASISTENT SOCIAL SUPERVIZOR- ANALIST DE DATE

Pentru informații suplimentare contactați la 060311044

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.

ANGAJAMENTE:

Transmiterea aplicației este considerată drept acord al candidatului(ei) de a respecta toate politicile interne ale Asociației (disponibile la www.avecopiii.md).

Trimiterea aplicației este considerată drept acord al candidatului(ei) pentru prelucrarea datelor personale ale acestuia(eia) în procesul de recrutare. AO AVE Copiii va prelucra datele personale solicitate la diferite etape ale procesului de recrutare doar în acest scop. Tot personalul implicat în recrutare și selectare tratează în mod confidențial datele personale la care are acces. AO AVE Copiii va păstra dosarele de aplicare doar pentru perioada de recrutare.