BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNMArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Scopul sau atribuțiile direcției:

     Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare.

Obiectivele postului:

     Elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM și modelelor de date aferente, precum și dezvoltarea/menținerea continuă a modelului de date utilizat în procesul de raportare către BNM în conformitate cu actele normative în vigoare.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul finanțelor/economic/statistic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;
 2. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat, în special a aplicațiile MS Office;
 3. Experiența profesională de minim 1 an, în domeniul finanțelor/economic/statistic;
 4. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române - fluent și cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (citit/scris/vorbit);
 5. Principiile de funcționare a Sistemului Informațional de Raportare către BNM (SIRBNM);
 6. Modalitatea de elaborare/actualizare a actelor normative;
 7. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 8. Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare ce vor consitui un avantaj:

 1. Cunoștințe generale aferent cadrelor de reglementare aplicabile la nivelul reglementărilor Autorității Europene Bancare (EBA), inclusiv FinRep, CoRep, alte cadre similare;
 2. Cunoștințe generale aferent standardului XBRL (taxonomii, model de date etc.).

Principalele atribuții funcționale:

 1. Elaborarea și dezvoltarea cadrului normativ aferent procesului de raportare;
 2. Conlucrarea cu subdiviziune BNM în scopul identificării cerințelor informaționale ale acestora aferent domeniului de raportare FinRep și CoRep;
 3. Dezvoltarea cadrului normativ de date aferent domeniului de raportare FinRep și CoRep;
 4. Implementarea/ajustarea modelului de date în conformitate cu actele normative în vigoare.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 18 decembrie 2022.

!Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008;
 3. Legea cu privire la actele normative, nr.100 din 22 decembrie 2017;
 4. Cadrul normativ de raportare EU (în special aferente FinRep și CoRep).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram