ABA ROLI Moldova, în parteneriat cu Ministerul Justiției al RM, extinde concursul pentru funcția de șef al Secretariatului pentru monitorizarea implementării Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022Articol adaugat de: Ecaterina Vornicescu

Funcția anunțată: Șeful Secretariatului pentru monitorizarea implementării Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiuni.

Locul: mun. Chișinău

Solicitant: A.O. Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii din Moldova (ABA ROLI Moldova)

Tipul de contract: contract de prestări servicii pe termen determinat

Termen limită pentru aplicare: 14.12.2022

Informații generale:

În contextul susținerii dezvoltării sistemului justiției, A.O. Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii din Moldova (ABA ROLI Moldova) implementează, cu sprijinul financiar al Biroului pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicare a Legii al Departamentului de Stat al SUA (INL), Programul de Susținere a Reformei Justiției Penale și Combaterea Corupției. Unul din obiectivele prevăzute în acest program presupune acordarea suportului Ministerului Justiției pentru a implementa reformelor necesare în sectorului justiției.

Pentru susținerea inițiativelor și eforturilor de punere în aplicare a Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025, ABA ROLI Moldova, cu susținerea financiară a Biroului Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA, în cooperare cu Ministerul Justiției va contribui la crearea Secretariatului care va monitoriza implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiuni.

Șeful Secretariatului va avea următoarele atribuții:

 • Monitorizarea mersului implementării Strategiei, oferirea de recomandări/ suport secretarilor de stat întru facilitarea activității acestora;
 • Dezvoltarea matricei partenerilor de dezvoltare și a donatorilor pe segmentul justiției în parteneriat sau în beneficiul Ministerului Justiției și subdiviziunilor sale;
 • Cooperarea și asigurarea comunicării cu partenerii de dezvoltare pe segmentul implementării acțiunilor din Strategie;
 • Oferirea de asistență la implementarea activităților de zi cu zi din proiectele parteneriate cu sau în care Ministerul Justiției este beneficiar, asigurându-se că calitatea și standardele sunt luate în considerare și respectate în timpul implementării proiectului;
 • Facilitarea dialogului cu donatorii și stabilirea acordurilor de colaborare cu Ministerul Justiției, pe segmentul de asistență tehnică și de expertiză pe domeniile interesate din Strategia pe sectorul justiției în beneficiul Ministerului Justiției;
 • Ducerea evidenței Registrului cu privire la necesitățile de asistență a Ministerului Justiției și asigurarea actualizării/ publicității acestuia.
 • Organizarea, instruirile, supravegherea sarcinilor îndeplinite de personalul de birou de nivel inferior;
 • Oferirea suportului și a asistenței tehnico-administrative la nivel înalt (Secretari de stat, Șefi de direcție), inclusiv ce ține de asistență tehnico-organizatorică cu privire la organizarea evenimentelor/ conferințelor /deplasărilor legate de implementarea acțiunilor prevăzute în Strategie;
 • Înaintarea propunerilor cu privire la organizarea ședințelor cu Conducerea instituției și/sau Șefii de direcție;
 • Elaborarea rapoartelor trimestriale/semestriale aferente Proiectului;
 • Participarea la ședințele aferente Proiectului întru asigurarea unei monitorizări eficace și eficiente.

 

Calificări și experiență:

 • studii de master în drept, administrare publică sau alte științe sociale (titlul de doctor va constitui un avantaj);
 • experiență de cel puțin 5 ani de lucru cu instituții guvernamentale și ONG-uri în domeniul elaborării, implementării și/sau analizei strategiilor/planurilor de acțiuni;
 • experiență de cel puțin 3 ani în domeniul managementului de proiecte;
 • cunoașterea prevederilor Strategiei privind asigurarea independenței sectorului justiției pentru anii 2022-2025 și ale Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
 • cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză;
 • profesionalism, punctualitate;
 • abilități analitice, gândire critică, capacitatea de a sintetiza și a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe;
 • abilități organizatorice;
 • abilități de scriere și comunicare eficientă;
 • capacitatea de a rezista situațiilor de stres;

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare, care va conține în mod obligatoriu:

 • Scrisoarea de intenție, în care va descriere inclusiv succint experiența relevantă funcției solicitate
 • CV

Dosarul de aplicare va fi expediat la adresa electronică:   ecaterina.vornicescu@americanbar.org

Pentru informații suplementare, apelați la nr. de telefon: +373 79996079. Persoana de contact: Ecaterina Vornicescu.

telegram