DGPDG angajează pedagog social/pedagogă socială (20 unități) în cadrul Serviciul Locuința socială asistatăDirecția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului  anunță concurs pentru ocuparea funcției de pedagog social/pedagogă socială (20 unități) în cadrul Serviciul Locuința socială asistată.

Scopul general al funcției:

Pedagogul social/pedagoga socială îndeplinește funcția de manager de caz pentru perioada aflării beneficiarului în serviciu, în vederea facilitării integrării sociale și profesionale a acestuia în perioada ieșirii din instituții rezidențiale sau servicii sociale de plasament.

Sarcinile de bază:

 1. Evaluează, în baza interviului și a dosarului, situația beneficiarului;
 2. Propune soluții pentru integrarea socială și profesională a beneficiarului;
 3. Convoacă ședințele echipei multidisciplinare, în scopul adoptării deciziilor privind asistența beneficiarului:
 4. Consiliază și informează beneficiarul cu privire la posibilitățile de accesare și valorificare a resurselor și facilităților comunității;
 5. Raportează Managerului Serviciului despre orice schimbare în situația beneficiarului, în scopul asigurării și depășirii situației de dificultate a acestuia;
 6. Asistă ieșirea beneficiarului din Serviciu, precum și în perioada de integrare socio-profesională;
 7. Întocmește, implementează și revizuiește Planul individual de servicii a beneficiarului;
 8. Completează dosarele beneficiarilor cu actele relevante după caz, conform prevederilor legale;
 9. Asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale.

Salariul funcției: Conform prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul de unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Locul de muncă: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță, nr. 3

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul pedagogiei, asistenței sociale sau psihologiei.

Vechimea în muncă: 3 ani de experiență profesională în domeniul aferent funcției solicitate.

Cunoștințe:

 • Cunoașterea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice locale;
 • Cunoștințe teoretice și practice în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice;
 • Cunoașterea metodologiilor și standardelor internaționale în domeniu;
 • Cunoștințe IT la nivel de utilizator: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc.

Abilități: lucru cu informația, analiză și sinteză, gândire ordonată, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal și în scris, de a fi în măsură să expună clar și concis constatările, concluziile și recomandările.

Atitudini/Comportamente: responsabilitate, imparțialitate, conduită morală și profesională desăvârșită, spirit de inițiativă, lucrul în echipă, tact și pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă la adresamun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță, nr. 3, sau la adresa de email veronica.procopii@pmc.md, Dosarul de concurs care conține:

1.   CV-ul;

2.  Scrisoare de motivare explicând interesul manifestat față de poziția dată.

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs: 28.11.2022, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare privind condițiile de desfășurare a concursului puteți contacta Direcția resurse umane la numerele de telefon: 022226098 sau 067443351, sau la adresa de e-mail: veronica.procopii@pmc.md, persoana responsabilă – Dna Veronica Procopii.

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.